Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Exempel på färdigställd betongbro vid nya Godbyvägen vid Dalbo med tillhörande gång- och cykelväg
Exempel på färdigställd betongbro vid nya Godbyvägen vid Dalbo med tillhörande gång- och cykelväg

Möckelörondellen

Nu startar arbetet med att bygga två nya betongbroar och tillhörande gång- och cykelvägar vid Möckelörondellen

Ålands landskapsregering bygger två  betongbroar och tillhörande gång- och cykelvägar under både landsväg 1, Hammarlandsvägen och bygdeväg 216, Möckelövägen, Möckelö by, Jomala Kommun.

Varför?
Syftet är att förbättra trafiksäkerheten genom att den allmänna trafiken separeras från gång- och cykeltrafiken.

Vad händer nu?
Byggstart sker i oktober 2019. Trafiken till Möckelöområdet kommer att ledas om från mitten av oktober 2019 fram till att bygget ska vara klart i juni 2020.

Hur påverkar det dig? 

  • Under byggtiden oktober 2019 - juni 2020 kommer Möckelörondellen att vara helt eller delvis avstängd för trafik.
  • Trafiken på Hammarlandsvägen går via en tillfällig omfartsväg vid Möckelörondellen.
  • Trafiken till bostadsområdet sydost om Möckelörondellen sker via Lönnelundsgatan, som tillfälligt öppnas för trafik.
  • Tung trafik till Möckelöområdet går via områdets västra anslutning, den korta vägsträckan från Hammarlandsvägen till   Möckelövägen.
  • Busstrafikens på- och avstigning kommer att flyttas till vändplanen intill bostadsområdet vid Lönnelundsgatan.

 

Möckelöentreprenadområde
Möckelöentreprenadområde
Publicerad 26.2.2020 kl. 10:48
Uppdaterad 28.2.2020 kl. 14:24