Nytt färjfäste Jurmo

Vad händer just nu!

Entreprenaden pågår.  Man har färdigställt spont och muddrings arbetena och just nu arbetar man med byggande av krönbalk. 

Om projektet

Med anledning av att fartyg och färjfästen i skärgårdstrafiken är i behov av förnyelse behöver Jurmo färjfäste genomgå en större ombyggnad. 

Syftet med projektet är att få de ålderstigna färjfästena säkra vid lastning och lossning av fartygen. Lasterna som tillåts på vägarna har ökat och färjfästena är idag inte anpassade för den trafik som trafikerar dem. Speciellt vid hög- och lågvatten är risken stor för person- och fordonsskador. Genom att inleda förnyande av färjfästena på linjen skulle dessa risker byggas bort. Färjfästena på linjen Åva – Jurmo byggs av typen pontonfästen, där fartyg och landklaff är kopplade vid lastning och lossning. 

Hamnen på Jurmo trafikeras idag av fartyget M/S Doppingen. M/S Doppingen kommer att byggas om i fören, för att passa till våra standard linfärjfästen. Efter ombyggnaden kommer linjen kunna trafikeras av reservtonnage som är anpassade för den här typen av färjfästen. Till exempel Seglingefärjan.

Målsättning

En trafiklösning som underlättar lastningen och lossningen av fartygen genom att i framtiden kunna införa samverkande färjfästen i skärgårdstrafiken. Samverkande färjfästen, där fartyg och landramp är sammankopplade och följer varandra underlättar lastningen, speciellt när tunga fordon ska lastas och lossas.

Hur påverkar det mig?

 Arbetena  sker utan större påverkan på trafiken. Störningar kan dock förekomma under kortare perioder när arbeten på hamnplanen utförs.