Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Yrkeskörtillstånd

För att framföra en taxi krävs förutom ett giltigt körkort även ett yrkeskörtillstånd som utfärdas av Ålands polismyndighet.

För att erhålla ett yrkeskörtillstånd krävs att du innehar ett körkort som inte är förenat med prövotid och som berättigar till att framföra bil, uppfyller de hälsokrav som ställs för körkort av klass C, har tillräcklig lokalkännedom samt kännedom om bestämmelserna om yrkesmässig persontrafik.

Publicerad 6.5.2015 kl. 10:17
Uppdaterad 10.5.2019 kl. 15:55