Tillfälligt nationellt krisstöd till elhandlare

Ålands landskapsregering har fastställt stödordning för beviljande av ett tillfälligt nationellt krisstöd till elhandlare med anledning av kostnads- och elpriskrisen inom elhandeln till följd av Rysslands invasion av Ukraina.

Ålands lagting har genom den tredje tilläggsbudgeten bemyndigat landskapsregeringen att kunna bevilja företag på Åland, som är verksamma inom handeln med el, landskapsgarantier såsom proprieborgen för likviditetslån som upptas och lån ur landskapets medel för att säkra betalningar av elinköp.

Lagtinget gav landskapsregeringen fullmakt att fram till 31.12.2023 bevilja garantier och lån uppgående till sammanlagt högst 15.000.000 euro för detta ändamål.

Den fullständiga stödordningen finns under bilagor.