Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

MKB Prästösund

Landskapsregeringen har ställt ut utkastet till miljökonsekvensbeskrivningen, MKB:n, för kortruttsprojekt Prästösund. Utkastet har delgivits allmänheten och anslagits på anslagstavlorna hos Ålands landskapsregering, Vårdö och Sunds kommuner samt ÅMHM under tiden 1.11.2016 – 30.11.2016. Under delgivningstiden var utkastet till miljökonsekvensbeskrivningen tillgängligt på Sund och Vårdös kommunkanslier, ÅMHM samt hos Ålands landskapsregerings registrator.

Publicerad 28.10.2016 kl. 10:37
Uppdaterad 1.12.2017 kl. 09:35