MKB Prästösund

Landskapsregeringen har ställt ut utkastet till miljökonsekvensbeskrivningen, MKB:n, för kortruttsprojekt Prästösund. Utkastet har delgivits allmänheten och anslagits på anslagstavlorna hos Ålands landskapsregering, Vårdö och Sunds kommuner samt ÅMHM under tiden 1.11.2016 – 30.11.2016. Under delgivningstiden var utkastet till miljökonsekvensbeskrivningen tillgängligt på Sund och Vårdös kommunkanslier, ÅMHM samt hos Ålands landskapsregerings registrator.

Publicerad 28.10.2016
Uppdaterad 1.12.2017