Lemströms kanal och svängbro

Ordinarie öppethållningstid år 2023 enligt tidtabell nedan

28.04 – 01.06 Kl. 11.00 – 18.00
02.06 – 13.08 Kl. 09.00 – 22.00
14.08 – 03.09  Kl. 09.00 – 18.00   
08.09 – 10.09    Kl. 11.00 – 18.00
15.09 – 17.09 Kl. 11.00 – 18.00
22.09 – 24.09 Kl. 11.00 – 18.00

Broöppning görs vid behov varje hel timme under ca 10 minuter.  

Farkost ska befinna sig vid kanalen före angiven öppningstid. Bron hålls öppen tills samtliga sjöfarkoster passerat.

Broöppning utanför ordinarie öppethållningstid

Kostnadsfri broöppning 

Kostnadsfri broöppning är möjlig utanför ordinarie öppethållningstid vardagar från islossning till 30.11.2023, måndag – torsdag kl. 09.00 – 16.00 samt fredag kl. 09.00 – 14.00. Kontakta kanalvakten senast två (2) timmar före önskad passage. Övrig rutin för broöppning är samma som vid ordinarie öppethållningstid och anges ovan.

Avgiftsbelagd broöppning 

Utanför tiderna ovan kan broöppning beställas från islossning till isläggning alla dagar kl. 06.00 – 23.00 för 90 € per öppning. Kontakta kanalvakten senast tolv (12) timmar före önskad passage. Övrig rutin för broöppning är samma som vid ordinarie öppethållningstid och anges ovan.

Broöppning av sjötransporter av alarmnatur 

Broöppning för sjötransporter av alarmnatur är undantagna och kan beställas av kanalvakten senast 30 minuter före broöppning, under perioden 28.4.2023 – 30.11.2023. 

Kontaktinformation

Telefonnummer till kanalvakten: +358 18 33731.