Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Lemströms kanal och svängbro

Lemströms kanal och svängbro öppnas för sjötrafik lördagen den 25 april 2020 kl. 9.00.

Ordinarie öppethållningstid under 2020

25.4 – 15.5   kl. 9.00 – 17.00
16.5 – 5.6      kl. 9.00 – 19.00
6.6 – 9.8        kl. 8.00 – 22.00
10.8 – 20.9   kl. 9.00 – 17.00 (måndag- torsdag)
10.8 – 20.9    kl. 9.00 – 18.00 (fredag – söndag)

Broöppning på annan tid än ordinarie tid Bron öppnas vid behov för sjötrafik varje hel timme och hålls öppen i ca 10 minuter.  

För att bron ska öppnas ska farkost befinna sig vid kanalen före angiven öppningstid. Sjötrafiken prioriteras under den tid som bron hålls öppen. 

Kostnadsfri broöppning 

Broöppning är möjlig kostnadsfritt även utanför ordinarie öppethållningstid på vardagar under perioden islossning – 24.4.2020 samt 21.9.2020 – 30.11 2020. De tider som gäller är måndag – torsdag kl. 8.00 – 16.00 samt fredag kl. 8.00 – 14.00. Broöppning ska då på förhand, senast två timmar före begärd broöppning, beställas av kanalvakten. Öppnandet sker enligt ovan angivet system för ordinarie öppethållningstid. 

Avgiftsbelagd broöppning 

Broöppning kan under perioden från islossning till isläggning erhållas, utöver tiderna för kostnadsfri broöppning, alla dagar kl. 06.00 – 23.00 till en fakturerad kostnad av 80 € per öppningstillfälle. Kontakta kanalvakten senast 12 timmar före önskad passage. Öppnandet sker enligt ovan angivet system för ordinarie öppethållningstid. 

Broöppning av sjötransporter av alarmnatur 

Broöppning för sjötransporter av alarmnatur är undantagna och kan beställas av kanalvakten senast 30 minuter före broöppning, under perioden 25.4.2020 – 30.11.2020. 

Kontaktuppgifter

Kanalvakten, telefon +358 18 33731 

Publicerad 3.5.2017 kl. 14:00
Uppdaterad 25.8.2020 kl. 11:18