Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Lemströms kanal och svängbro

Begränsad framkomlighet i Lemströms kanal 21/4 - 29/4 2022

Under perioden 21/4 – 29/4, kl 07:30-17:30 är framkomligheten för båttrafik i Lemströms kanal mycket begränsad på grund av underhållsarbeten i kanalen.

Underhållsarbetena omfattar rensning av kanalens botten och slänter från lösa stenar och andra föremål som kan störa båttrafiken. Arbetet görs med dykare från stödbensponton. På platsen finns också en mindre bogserbåt. De stenar som tas upp kommer att lyftas iland vid kanalen och transporteras bort. Arbetet kommer att pågå dagligen mellan kl 07:30 och 17:30.

Medan arbetet pågår kan extra broöppningar att förekomma.

Medan underhållsarbetet genomförs kommer framkomligheten för båttrafiken att vara mycket begränsad. Periodvis kan kanalen vara helt avstängd för båttrafik.

Underhållsarbetet är nödvändigt för att bibehålla kanalen som en sjösäker farled.

Landskapsregeringen ber båtförare och trafikanter att visa hänsyn medan underhållsarbetet pågår.

 

Ordinarie öppethållningstid år 2022 enligt tidtabell nedan

29.04 – 02.06 Kl. 11.00 – 18.00
03.06 – 14.08 Kl. 09.00 – 22.00
15.08 – 04.09  Kl. 09.00 – 18.00   
09.09 – 11.09    Kl. 11.00 – 18.00
16.09 – 18.09 Kl. 11.00 – 18.00
23.09 – 25.09 Kl. 11.00 – 18.00

Broöppning görs vid behov varje hel timme under ca 10 minuter.  

Farkost ska befinna sig vid kanalen före angiven öppningstid. Bron hålls öppen tills samtliga sjöfarkoster passerat.

Broöppning utanför ordinarie öppethållningstid

Kostnadsfri broöppning 

Kostnadsfri broöppning är möjlig utanför ordinarie öppethållningstid vardagar från islossning till 30.11.2022, måndag – torsdag kl. 09.00 – 16.00 samt fredag kl. 09.00 – 14.00. Kontakta kanalvakten senast två (2) timmar före önskad passage. Övrig rutin för broöppning är samma som vid ordinarie öppethållningstid och anges ovan.

Avgiftsbelagd broöppning 

Utanför tiderna ovan kan broöppning beställas från islossning till isläggning alla dagar kl. 06.00 – 23.00 för 80 € per öppning. Kontakta kanalvakten senast tolv (12) timmar före önskad passage. Övrig rutin för broöppning är samma som vid ordinarie öppethållningstid och anges ovan.

Broöppning av sjötransporter av alarmnatur 

Broöppning för sjötransporter av alarmnatur är undantagna och kan beställas av kanalvakten senast 30 minuter före broöppning, under perioden 29.4.2022 – 30.11.2022. 

Kontaktinformation

Telefonnummer till kanalvakten: +358 18 33731.

Publicerad 3.5.2017 kl. 14:00
Uppdaterad 21.4.2022 kl. 15:46