Bärkraft anordnar medaktörsmöte 26 mars

Varmt välkommen med på årets första medaktörsmöte som även denna gång kommer att vara utformat som ett kafé! Detta är ett inspirerande tillfälle för medaktörer inom nätverket bärkraft att träffas och diskutera frågor kopplade till Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland. Medaktörskaféet är även öppet för dig som är intresserad av hållbarhet eller vill bekanta dig mer med nätverket. 

Under medaktörskaféet väljer du ut tre samtalsteman som intresserar dig, de olika samtalen leds i ronder om tre av en samtalsvärd. Du behöver inte förbereda dig på något sätt, men skriv gärna ner vilka samtal du valt och läs igenom samtalsreglerna som finns i slutet av anmälan och nere på denna sida.

Samtalsteman (väljs i anmälan):

  1. Hållbart företagande ur två perspektiv: Hur företaget påverkar omvärlden och hur omvärlden påverkar företaget. Timo Broman, hållbarhetscontroller Rederi Ab Eckerö
  2. Tillgänglighet: Kan alla delta på lika villkor?  Erika Elfsberg, Funktionsrätt Åland
  3. Överkonsumtion, en utmaning för oss på Åland. Mathias Björkman, strateg MISE
  4. Hållbar balans: Fysisk och mental återhämtning. Laura Vauras, hälsoinspiratör
  5. Att hantera och kommunicera effektivt vid motstånd. Jonna Granberg, Dandelia
  6. Vem ska rädda Östersjön? Vilka faktorer påverkar och hur löser vi dem? Joel Lindholm, Natur och miljö samt Under Ytan
  7. Folkhälsa: Kan Åland bli en blå zon? Carolina Sandell, målansvarig för mål 1 om välmående
  8. 6 år kvar till 2030: Krafttag! Vad görs och vad behövs. Petra Granholm, vice ordförande för Arbetsgruppen för koordinering och rapportering

Anmälan: Genom denna länk. Anmälan senast onsdag den 20 mars kl. 23:45. Meddela arrangören om du får förhinder.
Tid och plats: Tisdag den 26 mars kl. 14:00-16:00 på restaurang Kvarter 5. 
Målgrupp: Alla aktörer inom nätverket bärkraft, medaktörer så väl medlemmar i nätverksgrupperna. Även de organisationer och personer som är intresserade av att ansluta sig och vara en del av nätverket är hjärtligt välkomna med! Endast nyfikenhet behövs.
Arrangör och kontakt: Hållbarhetslotsarna inom bärkraft (info@barkraft.ax)

Att delta på medaktörskafét är gratis. Under kaféet bjuds det på fika, meddela i anmälan eventuella allergier och andra önskemål som behöver tas i beaktande.
___

Samtalsregler för deltagare att bekanta sig med inför samtal på medaktörskafét:

Lyssna på andra, avbryt inte och inled inte diskussioner vid sidan om.
”Var och en måste ha rätt att i lugn och ro berätta om sina åsikter. Det är viktigt att inte avbryta varandra eller viska med personen bredvid.”

Delta i det som andra säger och använd ett vardagligt språk.
”Syftet med samtalet är att försöka koppla det vi säger till vad andra lyfter fram i diskussionen. Försök att använda ett vardagligt språk och undvik specialterminologi.”

Berätta om dina egna erfarenheter.
”För att bättre förstå samtalsämnet och varandra är det bra att tala om sina egna erfarenheter. Berätta för de andra vilka faktorer, händelser och situationer som har påverkat den egna uppfattningen”

Var närvarande och respektera andra.
”I dialogen är det viktigt att koncentrera sig helt och hållet på varandra och på att förstå ämnet som behandlas. Respektera människors olika synpunkter.”

Plats:
Kvarter 5, Norragatan 10 Mariehamn -