Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

In i framtiden med digitala verktyg

Kostnadsfritt seminarium för social- och hälsovårdssektorn (personal inom social- och hälsovård på Åland) i Alandicas auditorium tisdagen den 4 juni kl. 08:30 - ca. 16:00. 

Moderator: Pernilla Karlsson, vårdutvecklare vid Ålands hälso- och sjukvård

Program

Kl. 08:30 - Inledande ord
Minister Wille Valve
 
Kl. 08:45 - Aktuellt vid ÅDA Ab
Katarina Donning,
VD vid ÅDA  Ab - offentliga Ålands IT-bolag

KL. 09:15 - ÄlDis; Äldreomsorg på distans
Liz Karlsson,
ÄlDis koordinator i Jomala kommun

Kl. 09:45 - Paus 

Kl. 10:00 - När robotar sköter handläggningen
Eleonore Schlyter,
Enhetschef för myndighetsprocessen vid Trelleborgs kommun

Kl. 11:00 - Tid för lunch (ingår ej)  

Kl. 12:00 - Vårdbolaget TioHundra
Peter Graf,
VD vid TioHundra Ab i Norrtälje kommun 

Kl. 13:00 - Erfarenheter av telemedicin i Åbolands skärgård
Ann-Helen Saarinen, tidigare vårdchef i Åboland och
Lena Palén, sjuksköterska vid Korpo hälsocentral

Kl. 13:45 - Kaffepaus    

Kl. 14:15 - Möjligheter med digital teknik och nya arbetssätt för den äldre befolkningen
Mona Jonsson,
Senior strateg digital hälsa vid RISE Research Institutes of Sweden

Kl. 15:10 - Kanta-tjänster nu och i framtiden
Kirsi Uusitalo,
Specialplanerare för Västra Finland och Åland vid Institutet för hälsa och välfärd,  
informationstjänster, OPER/Enheten för styrning av den operativa verksamheten

Kl. 15:40 - Sammanfattning av dagen
Moderator Pernilla Karlsson

Anmäl dig till mailadress
synnove.jordas@regeringen.ax 
senast tisdagen den 21 maj 2019 

Välkommen!

Arrangör: Ålands landskapsregering, socialvårdsbyrån och hälso- och sjukvårdsbyrån.

Plats: 

Auditoriet vid Alandica, Strandgatan 33 i Mariehamn
4.6.2019 08:30 till 16:00
Publicerad 7.5.2019 kl. 15:32
Uppdaterad 13.5.2019 kl. 15:13