In i framtiden med digitala verktyg

Kostnadsfritt seminarium för social- och hälsovårdssektorn (personal inom social- och hälsovård på Åland) i Alandicas auditorium tisdagen den 4 juni kl. 08:30 - ca. 16:00. 

Moderator: Pernilla Karlsson, vårdutvecklare vid Ålands hälso- och sjukvård

Program

Kl. 08:30 - Inledande ord
Minister Wille Valve
 
Kl. 08:45 - Aktuellt vid ÅDA Ab
Katarina Donning,
VD vid ÅDA  Ab - offentliga Ålands IT-bolag

KL. 09:15 - ÄlDis; Äldreomsorg på distans
Liz Karlsson,
ÄlDis koordinator i Jomala kommun

Kl. 09:45 - Paus 

Kl. 10:00 - När robotar sköter handläggningen
Eleonore Schlyter,
Enhetschef för myndighetsprocessen vid Trelleborgs kommun

Kl. 11:00 - Tid för lunch (ingår ej)  

Kl. 12:00 - Vårdbolaget TioHundra
Peter Graf,
VD vid TioHundra Ab i Norrtälje kommun 

Kl. 13:00 - Erfarenheter av telemedicin i Åbolands skärgård
Ann-Helen Saarinen, tidigare vårdchef i Åboland och
Lena Palén, sjuksköterska vid Korpo hälsocentral

Kl. 13:45 - Kaffepaus    

Kl. 14:15 - Möjligheter med digital teknik och nya arbetssätt för den äldre befolkningen
Mona Jonsson,
Senior strateg digital hälsa vid RISE Research Institutes of Sweden

Kl. 15:10 - Kanta-tjänster nu och i framtiden
Kirsi Uusitalo,
Specialplanerare för Västra Finland och Åland vid Institutet för hälsa och välfärd,  
informationstjänster, OPER/Enheten för styrning av den operativa verksamheten

Kl. 15:40 - Sammanfattning av dagen
Moderator Pernilla Karlsson

Anmäl dig till mailadress
synnove.jordas@regeringen.ax 
senast tisdagen den 21 maj 2019 

Välkommen!

Arrangör: Ålands landskapsregering, socialvårdsbyrån och hälso- och sjukvårdsbyrån.

Plats: 

Auditoriet vid Alandica, Strandgatan 33 i Mariehamn
4.6.2019 08:30 till 16:00
Publicerad 7.5.2019
Uppdaterad 13.5.2019