Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Kustvattendag

Levande skärgård - vad behöver vi?

Ålands landsklapsregerings miljöbyrå arrangerar en kustvattendag. Vi kommer att lyssna på hur olika aktörer försöker att förbättra ekosystemtjänster i havet. Seminariet, med möjlighet till deltagande via webben, kommer att hållas i rum Rödhamn i Ålands lagting där vi också bjuder på kaffe/te + kaka.

10:30 kommer Anton Nilsson, Ålands specialrådgivare i Bryssel, presentera EUs nya blåa och gröna strategier som kommer påverka verksamheter i Ålands kustvatten, med frågestund.

11:30 – 13:00 PAUS

13:00 inleder moderator: Lotta Nummelin, Östersjöfonden

Inbjudna talare:

•    Torsten Fredriksson, Ålands fiskevårds-förening, berättar om sina projekt och sin vision om en levande skärgård.
•    Johan Mörn berättar om sitt arbete för kulturliv och en levande skärgård.
•    Ulf Bergström – SLU. Hur stärka rovfiskebestånd? Fakta om vår unika torskstam. Vad kan vi göra för att stärka den?
•    Lena Bergström – SLU, ekosystembaserad förvaltning av marina miljöer.
•    Åland Seamap – varför vi behöver kunskap om undervattensvärlden, vad utförs i projektet och forskarnas vision om en levande skärgård.
•    Kaj Ådjers, Ålands Fiskevårdscentrum Guttorp. Utplantering av fisk på Åland under 100 år. Vision för en levande skärgård som slutkläm.
•    Frågestund/paneldebatt om möjligheter, svårigheter och förslag på lösningar för visionen ”En levande skärgård”. Forskare Lena Bergström och Ulf Bergström, Institutionen för akvatiska resurser, SLU, Jan Ekebom, miljöministeriet i Finland samt Johan Mörn, skärgårdsambassadör från Silverskär.

Anmäl er till Susanne Vävare tel: +358 18 25456. 

Plats: 

Rum Sälskär i Ålands lagting
23.9.2021 10:30 till 16:10
Publicerad 7.9.2021 kl. 14:59
Uppdaterad 17.9.2021 kl. 10:57