Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Kustvattendag

Välkomna till miljöbyråns kustvattendag. Du anmäler dig senast den 20 oktober till vattenbiolog Susanne Vävare på e-post: susanne.vavare@regeringen.ax eller på tfn. 018-25 456. Meddela samtidigt ev. allergier då miljöbyrån bjuder på kaffe.

Program:

Kl. 9.00-10.00
Planering av marina skyddsområden på Åland - resultat av MARXAN-analysen. Universitetsforskare Sonja Salovius-Lauren och forskningsbiträde Kalle Weckström, Åbo Akademi (enheten för miljö och marinbiologi).

Kl. 10.00-11.00
Projektet eMSP NBSR - Hållbar havsplanering i ljuset av EU:s gröna giv. Annica brink, projektkoordinator miljöbyrån.

Kl. 11.00-12.00
Processen bakom Mariehamns stads nya grönplan. Landskapsarkitekt Johanna Hagström.

Presentationerna ger utrymme för frågor och diskussion vid varje pass.

Varmt välkomna!

Plats: 

Lagtingets konferensrum Rödhamn
27.10.2022 09:00 till 12:00
Publicerad 6.9.2022 kl. 10:31
Uppdaterad 6.9.2022 kl. 10:31