Kustvattendag

Välkomna till miljöbyråns kustvattendag. Du anmäler dig senast den 20 oktober till vattenbiolog Susanne Vävare på e-post: susanne.vavare@regeringen.ax eller på tfn. 018-25 456. Meddela samtidigt ev. allergier då miljöbyrån bjuder på kaffe.

Program:

Kl. 9.00-10.00
Planering av marina skyddsområden på Åland - resultat av MARXAN-analysen. Universitetsforskare Sonja Salovius-Lauren och forskningsbiträde Kalle Weckström, Åbo Akademi (enheten för miljö och marinbiologi).

Kl. 10.00-11.00
Projektet eMSP NBSR - Hållbar havsplanering i ljuset av EU:s gröna giv. Annica brink, projektkoordinator miljöbyrån.

Kl. 11.00-12.00
Processen bakom Mariehamns stads nya grönplan. Landskapsarkitekt Johanna Hagström.

Presentationerna ger utrymme för frågor och diskussion vid varje pass.

Varmt välkomna!

Plats:
Lagtingets konferensrum Rödhamn -