Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Upplevelser av diskriminering på Åland 2020

Ett av Ålands ombudsmannamyndighets uppdrag är att genomföra oberoende undersökningar och offentliggöra oberoende rapporter om diskriminering. Myndigheten har därför givit Ålands utrednings- och statistikbyrå (ÅSUB) i uppdrag att genomföra en undersökning om upplevelser av diskriminering på Åland. Syftet har varit att kartlägga i vilken utsträckning det förekommer upplevd diskriminering på Åland samt kartlägga invånarnas kännedom om det rättsliga skyddet mot diskriminering.

Senast en liknande undersökning gjordes var år 2010. Under hösten 2020 har ÅSUB genomfört en enkätundersökning till ett slumpmässigt urval av personer bosatta på Åland i åldern 16 år och uppåt. Dessutom har ett antal kvalitativa djupintervjuer med privatpersoner och intresseorganisationer/föreningar genomförts som del av undersökningen.

Välkommen på digitalt frukostseminarium där utredare Sanna Roos från ÅSUB presenterar resultaten i utredningsrapporten. Presentationen följs av reflektioner och diskussion.

Program

  • 8.30 presentation av undersökningen, Sanna Roos, utredare ÅSUB
  • 9.15 samtal och reflektioner med inbjudna gäster: vice lantråd Harry Jansson, minister Annika Hambrudd samt minister Fredrik Karlström möjlighet att ställa frågor via chatt.
  • 10.00 avslut

Deltagande och anmälan

Du kan delta via Teams (anmälan krävs senast måndag 18.1.2021 till info@ombudsman.ax) eller följer seminariet i direkt eller i efterhand på Ombudsmannamyndighetens YouTube

Mer information

Information om frukostseminariet på Ombudsmannamyndighetens webbplats

Rapporten publiceras på www.asub.ax 20 januari 2021 och kommer även finnas tillgänglig på www.ombudsman.ax

Arrangörer: Ålands ombudsmannamyndighet och Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)

Plats: 

Ombudsmannamyndighetens Facebook
20.1.2021 08:30 till 10:00
Publicerad 13.1.2021 kl. 09:42
Uppdaterad 15.1.2021 kl. 08:52