Utgivning av mångkulturella almanackan

För första gången ger Mångkulturellt centrum i Sverige ut sin mångkulturella almanackan i samarbete med Ålands landskapsregering.

I almanackan finns allt från åländska lokala traditioner och högtidsdagar blandat med globala FN dagar, olika kulturers och religioners högtider och små berättelser som till exempel historien bakom memmans resa till Finland.

Utgivningen för allmänheten sker på Ålands museum på fredag 9 november kl 14 då flera gäster från Mångkulturellt centrum kommer till Åland. Vid utgivningen delas almanackorna ut gratis. Redan igår (6.11.2018) delades almanackorna ut till skolledarna runtom på Åland för att möjliggöra att skolorna kan lyfta mångkulturella frågor och traditioner på olika sätt i undervisningen året runt även förskolorna ska få exemplar.

Till almanackan hör också Pedagogiska pärlor som månad för månad visar hur vissa aktuella högtider och traditioner kan uppmärksammas. Bakom de pedagogiska pärlorna står pedagogen Marit Nygård som berättar mer på Ålands museum under utgivningen 9 november.

Hämta pärlorna gratis från mångkulturella almanackans webbplats

Mångkulturella almanackan går också att följa på facebook och till denna sida får gärna åländska skolor, dagis och privatpersoner gärna sätta Åland på kartan genom att skicka in hur de uppmärksammat/pysslat kring olika dagar.

Mångkulturella almanackan på facebook

Plats: 

Ålands museum
9.11.2018 14:00
Publicerad 7.11.2018
Uppdaterad 7.11.2018