Jämställdhet i politiken är viktigt

Var är kvinnorna? Om jämställd representation och jämställdhet i politiken

Välkomna på seminarium till Alandica den 8 mars.

Program: 

Kl. 8.00 – 8.30        Kaffe och frukostsmörgås

kl. 8.30 ­­– 8.40        Välkomsthälsning
                                 Moderatorer Kristin Mattsson och Johanna Fogelström-Duns
                                 Arsim Zekaj, minister med ansvar för jämställdhet
                                 Ingrid Zetterman, civilminister

kl. 8.40 – 9.00        Presentation av valstatistik 2023 för kommunal- och
                                 lagtingsvalet på Åland 
                                 Kenth Häggblom, statistikchef, ÅSUB

kl. 9.00 – 9.45        Kvinnors underrepresentation i politiken – orsaker och åtgärder
                                 Sari Pikkala, universitetslektor i offentlig förvaltning, Åbo Akademi

kl. 9.45 – 10.00      Paus

kl. 10.00 – 10.30    Förtroendevalda, jämställdhet och den politiska vardagen på Åland – presentation av 
                                 rapport från 2023
                                 Sanna Roos, forskningschef, ÅSUB           

kl. 10.30 – 11.00    Jämställdhet och ledarskap i parlament  
                                 Josefina Erikson och Cecilia Josefsson, statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet. 
                                 På distans.                     

kl. 11.00 – 11.30   Hur kvinnor och män i politiken granskas i media
                                 Joakim Johansson, docent i statsvetenskap, Mälardalens universitet 

kl. 11.30 – 12.30    Lunchpaus

Kl. 12.30 -13.00     Maktens kvinnor – om könsnormer och ojämställdhet i politiken
                                Jenny Madestam, Södertörns högskola. På distans.

kl. 13.00 – 13.45   Paneldebatt: Hur ska vi arbeta med frågorna på Åland?
                                Debattledare: Jane Carlsson och Malin Gustavsson
                                Medverkande: Heidi Grandell-Sonck, Ålands Radio, Michael Hancock, Nya Åland.
                                Minna Hellström, Ålands kommunförbund, Social- och hälsovårdsminister Arsim Zekaj, 
                                Civilminister Ingrid Zetterman, 

Kl. 13.45-14.00     Frågor till panelen och diskussion
 

Anmälan: Anmälan här senast torsdagen 4 mars 2023. 

Vid frågor, kontakta Kristin Mattsson, specialsakkunnig i jämställdhet:
Kristin.mattsson@regeringen.ax   Tfn. 018-25 194


Seminariet har planerats av arbetsgruppen Jane Carlsson, Ålands feministparaply, Minna Hellström, Ålands kommunförbund, Kristin Mattsson, Ålands landskapsregering, Pernilla Söderlund, Åland lagting.

                                     

Plats:
Alandica -