Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Bibliotek

De allmänna biblioteken upprätthålls av kommunerna, medan landskapsregeringens ansvar är att skapa förutsättningar för denna verksamhet. Kommunerna erhåller så kallade landskapsandelar för biblioteksverksamheten liksom för andra lagstadgade kommunala uppgifter. Se vidare Landskapslag (1987:82) om allmänna bibliotek.

För att ytterligare främja och utveckla biblioteksverksamheten i landskapet ger landskapsregeringen en kommun i uppdrag att upprätthålla ett centralbibliotek för Åland. Centralbibliotekets uppgift är att komplettera, stödja och samordna verksamheten vid de kommunala biblioteken.

Formellt har Mariehamns stadsbibliotek fungerat som centralbibliotek för Åland sedan 1960-talet, men i praktiken har stadsbiblioteket haft en samordnande roll längre än så. Landskapsregeringen utbetalar ersättning till Mariehamns stad för centralbibliotekuppgiften enligt ett avtal som förnyas vart tredje eller vart fjärde år. Se vidare Biblioteksförordning (1997:83) för landskapet Åland.

En viktig uppgift för centralbiblioteket är att upprätthålla en biblioteksportalen bibliotek.ax.

Läs om Mariehamns stadsbibliotek på Mariehamns stads webbplats

Biblioteksdatabasen, samt uppgifter om de övriga allmänna biblioteken på webbplatsen bibliotek.ax

Publicerad 11.5.2015 kl. 13:29
Uppdaterad 13.1.2017 kl. 10:07