Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Kulturstipendium

Ålands kulturdelegation beviljar kulturstipendier till enskilda personer ur penningautomatmedel.

Syfte

Stipendierna ska främja såväl kvalitet som bredd och mångfald i det åländska kulturlivet samt stödja kulturarbetare i att kunna verka professionellt.

Målgrupp

Enskilda kulturarbetare bosatta och verksamma på Åland samt enskilda kulturarbetare vars arbete främjar den kulturella verksamheten på Åland eller kännedom om åländsk kultur.

Ansökan

  • Ansökan görs digitalt.
  • Fritt formulerade ansökningar godkänns inte.
  • Kompletteringar av stipendieansökningar bör undvikas.
  • Efter behandling av ansökan bör eventuellt inlämnat material avhämtas från kulturbyrån.

Ansökan om stipendium ska vara inlämnad till Ålands kulturdelegation senast den 15 februari kl. 16.15. Om 15 februari infaller på en helg gäller därpå följande vardag. Ansökan som inkommer efter den utsatta tiden beaktas inte vid stipendiernas utdelning.

Stipendier beviljas inte för redan genomförda projekt och för finansiering av grundstudier vid högskola eller annan läroinrättning.

Du hittar såväl den digitala ansökan som anvisningar i pdf i rutan Blanketter här intill.

Redovisning

Efter genomfört projekt inlämnas en redovisning över beviljat kulturstipendium till Ålands kulturdelegation. Redovisningen ska omfatta samtliga kostnader för hela projektet samt en beskrivning över projektets genomförande och resultat.

Redovisningsblanketten finns som digitalt formulär. Du hittar redovisningsblanketten i rutan Blanketter här intill.

Publicerad 8.5.2015 kl. 15:57
Uppdaterad 20.6.2017 kl. 15:49