Kulturstipendium

Ålands kulturdelegation beviljar kulturstipendier till enskilda konstnärer och kulturarbetare ur penningautomatmedel. Från och med 2020 gäller nya riktlinjer som ger möjlighet för arbetsgrupper att söka om projektstöd i form av kulturstipendium under solidariskt ansvar.

Syfte

Stipendierna ska främja såväl kvalitet som bredd och mångfald i det åländska kulturlivet samt stödja kulturarbetare i att kunna verka professionellt.

Målgrupp

Enskilda konstnärer och kulturarbetare, bosatta och verksamma på Åland, samt enskilda kulturarbetare vars arbete främjar den kulturella verksamheten på Åland eller kännedom om åländsk kultur. Arbetsgrupper om minst två personer kan söka om kulturstipendium under solidariskt ansvar.  

Ansökan

  • Ansökan görs digitalt. Se kulturdelegationens webbplats.

Ansökan om kulturstipendium på kulturdelegationens webbplats

  • Fritt formulerade ansökningar godkänns inte.
  • Kompletteringar av stipendieansökningar bör undvikas.
  • Efter behandling av ansökan bör eventuellt inlämnat material avhämtas från kulturbyrån.

Ansökan om stipendium ska vara inlämnad till Ålands kulturdelegation senast den 15 februari kl. 16.15. Om 15 februari infaller på en helg gäller därpå följande vardag. Ansökan som inkommer efter den utsatta tiden beaktas inte vid stipendiernas utdelning.

Stipendier beviljas inte för redan genomförda projekt och för finansiering av grundstudier vid högskola eller annan läroinrättning.

Redovisning

Efter genomfört projekt inlämnas en redovisning över beviljat kulturstipendium till Ålands kulturdelegation. Redovisningen ska omfatta samtliga kostnader för hela projektet samt en beskrivning över projektets genomförande och resultat.

Redovisningsblanketten finns som digitalt formulär. Du hittar redovisningsblanketten på kulturdelegationens webbplats.

Redovisningsblankett för kulturstipendium på kulturdelegationens webbplats