Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Bilden  inspelningen av ”Flickan, Mamman och Demonerna”. Produktion Fundament Film, regi Suzanne Osten. Foto: Robert Jansson.

Media och film

Åland välkomnar film

Filmbolag som vill spela in på Åland kan ansöka om produktionsstöd och, om det beviljas, också om produktionsrabatt. De finansiella incitamenten i kombination med att det är korta avstånd på huvudön, bra förbindelser till skärgården och snabba och smidiga tillståndsprocesser gör Åland till ett inspelningsvänligt landskap.

Mera om Åland som filmland, om landskapets filmverksamhet och reglerna för produktionsstöd och produktionsrabatt hittar du på film.ax (engelska) och kultur.ax (svenska).
Åland Film Commissions webbplats
Ålands kulturdelegations webbplats

Åland har en egen public service radio och tv-kanal med arkivfilm, Ålands radio och TV.
Ålands radio och TV:s webbplats

Bilden är från inspelningen av ”Flickan, Mamman och Demonerna”. Produktion Fundament Film, regi Suzanne Osten. Foto: Robert Jansson.

Publicerad 11.5.2015 kl. 13:47
Uppdaterad 22.3.2021 kl. 10:28