Byggnadsrådgivning

Rådgivning

Ålands museum erbjuder rådgivning till privatpersoner, föreningar, mindre företag och institutioner.

Rådgivningen sker oftast i form av ett platsbesök, där fastighetsägaren och en byggnadsantikvarie tillsammans går igenom rådgivningsbehovet. Därefter sammanställer byggnadsantikvarien en rapport med beskrivning av frågeställningarna och ett åtgärdsförslag. Vid behov görs uppföljande besök. Det inledande besöket och åtgärdsförslaget är kostnadsfria.

Enklare frågor kan besvaras per telefon eller e-post.

Det går bra att kontakta Ålands museum vid alla slags byggnadsvårdsfrågor, även sådana som inte rör en specifik byggnad.

Du är också välkommen att besöka Ålands museum i Mariehamn och kulturbyråns platskontor Ribacka i Kastelholm. Här finns uppmätningsritningar, fotografier, facklitteratur om byggnadsvård, färgprover, tapetprover m.m.

Dokumentation

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader som står inför omfattande restaurering eller ombyggnad kan dokumenteras vid behov genom fotografier, beskrivning eller uppmätning. Det samma gäller samtliga byggnader äldre än 50 år som ska rivas. Ibland tillvaratas detaljer som till exempel tapetprover, dock alltid med fastighetsägarens tillstånd.

Dokumentationen sparas i Ålands museums eller kulturbyråns arkiv och är tillgänglig för alla.