Byggnadsrådgivning

Rådgivning

Kulturbyrån erbjuder rådgivning till privatpersoner, föreningar, mindre företag och institutioner.

Rådgivningen sker oftast i form av ett platsbesök, där fastighetsägaren och en byggnadsantikvarie tillsammans går igenom rådgivningsbehovet. Därefter sammanställer byggnadsantikvarien en rapport med beskrivning av frågeställningarna och ett åtgärdsförslag. Vid behov görs uppföljande besök. Det inledande besöket och åtgärdsförslaget är kostnadsfria.

Enklare frågor kan besvaras per telefon eller e-post.

Det går bra att kontakta kulturbyrån vid alla slags byggnadsvårdsfrågor, även sådana som inte rör en specifik byggnad.

Du är också välkommen att besöka kulturbyråns platskontor Ribacka i Kastelholm. Här finns facklitteratur om byggnadsvård, färgprover, tapetprover m.m.

Dokumentation

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader som står inför omfattande restaurering eller ombyggnad kan dokumenteras vid behov genom fotografier, beskrivning eller uppmätning. Det samma gäller samtliga byggnader äldre än 50 år som ska rivas. Ibland tillvaratas detaljer som till exempel tapetprover, dock alltid med fastighetsägarens tillstånd.

Dokumentationen sparas i kulturbyråns arkiv och är tillgänglig för alla.

Uppmätning

Synnerligen kulturhistoriskt värdefulla byggnader som hotas av rivning eller ombyggnad mäts upp av kulturbyrån. Uppmätningen är avgiftsfri om den görs på myndighetens initiativ.

Uppmätning kan också göras som avgiftsbelagd kundtjänst på fastighetsägarens begäran. Uppmätningsritningar är bra att ha till exempel vid en planerad om- eller tillbyggnad om originalritningar saknas.