Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Ålands konstmuseum

Ålands konstmuseum grundades 1963 på initiativ av Ålands konstförening r.f. och ägs och förvaltas av Ålands landskapsregering. Museets verksamhet och ansvarsområden innefattar både äldre och samtida konst.

Konstsamlingen omfattar över 1 000 verk med åländsk anknytning och i samlingen ingår Stiftelsen Ålands Vänner r.f.s konstsamling samt Irene och Halvdan Stenholms konstsamling. På Ålands konstmuseum visas både verk ur museets samling samt tillfälliga utställningar.

Förutom konstmuseets utställningsverksamhet sköter konstmuseets personal landskapsregeringens konstfrågor och ärenden. Därtill finns landskapets konstnämnd, ett sakkunnighetsorgan som biträder landskapsregeringen i frågor rörande bild- och formkonst, samt i verksamheten vid Ålands konstmuseum.

Ålands konstmuseum på webbplatsen www.museum.ax
Ålands konstmuseum på Facebook

Publicerad 11.5.2015 kl. 15:30
Uppdaterad 15.8.2016 kl. 10:22