Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Ålands skolmuseum

Tanken på ett skolmuseum framfördes första gången 1975 av landskapets av utbildnings- och kulturavdelningen vid Ålands landskapsregering.

Författarinnan Anni Blomqvist från Simskäla i Vårdö engagerade sig tidigt i frågan och föreslog den gamla skolan på Storbacken som ett lämpligt alternativ.

År 1991 fattades beslutet att inrymma skolmuseet i huset i Vårdö. Samma år ingick landskapet avtal med Vårdö kommun om övertagande av huset och disposition av tomten.

Det gamla skolhuset, med skolsal och lärarbostad, är idag renoverat och inrett som en skolmiljö från sekelskiftet kring 1900. Skolinventarierna är samlade från hela Åland. De flesta utställda föremål tillhör kulturbyrån, men här finns även depositioner från privatpersoner och Vårdö kommun. En del inventarier är autentiska, de har tillhört folkskoleläraren Viktor Jansson och hans familj.

Skolmuseet är öppet för besökare endast under sommaren.

Läs om skolmuseet på www.museum.ax

Publicerad 11.5.2015 kl. 16:02
Uppdaterad 18.3.2019 kl. 13:21