Bomarsundsmuseet och fästningsruinerna

År 1808-1809 var Sverige i krig med Ryssland. När Sverige förlorade kriget blev Finland och Åland en del av det ryska riket. Åland, som tidigare varit placerat mitt i det svenska riket utgjorde därefter Rysslands västligaste utpost. Läget mitt i Östersjön gjorde att en rysk försvarsanläggning började byggas i Bomarsund.

Intill Bomarsunds fästning växte ett stadsliknande samhälle upp. Skarpans blev Ålands centrum för handel och administration.

Fästningsbygget pågick under en lång tid, men det blev aldrig helt färdigt. År 1854 anföll Storbritannien och Frankrike Bomarsunds fästning, som föll efter endast några dygns eldgivning.

Vid fredsförhandlingarna i Paris 1856 fick Åland, genom Ålandsservitutet, en internationell militärpolitisk ställning som demilitariserad zon.

Mitt emot huvudfästets ruiner, på berget, finns en gammal lotsstuga. Lotsstugan har flyttats till sin nuvarande plats och inretts som ett litet museum med texter och föremål som berättar om fästningen och dess historia.

Läs om Bomarsund på www.museum.ax