Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Eckerö Post- och tullhus

1636 grundade Drottning Kristina en postväg mellan Sverige och Finland. Från Grisslehamn i Väddö fördes posten med båt över till Storby i Eckerö. Över fasta Åland gick posten vidare genom Hammarland, Finström, Jomala och Saltvik till Bomarsund i Sund. Därifrån fortsatte vägen till lands och till sjöss via Vårdö, Kumlinge och Brändö till Gustavs socken på det finska fastlandet.

Efter att Sverige förlorat kriget mot Ryssland 1808-1809 införlivades Åland och resten av Finland i det ryska riket. Det anspråkslösa postkontoret i Storby, som plötsligt låg vid Rysslands nya gräns mot väst, ansågs inte längre representativt nog utan ersattes med en pampig byggnad i empirestil som stod klar 1828. Byggnaden ritades av arkitekterna Carl Ludvig Engel och Carlo Bassi, och räknas som en av Engels viktigaste byggnadsverk.

Byggnaden tillhör sedan 1994 landskapet Åland och förvaltas av Ålands landskapsregering. Byggnaden är idag ett säsongsöppet besöksmål. I huvudbyggnaden finns museiinteriören Postmästarens Contoire, utrymmen för utställningar och publika evenemang och en Artist in Residence-bostad för gästande konstnärer. I norra längan finns ett Postrotemuseum som drivs av Eckerö hembygdsförening.

Läs om Post- och Tullhuset på deras webbplats

Kontaktuppgifter till Artist in Residence på Kulturdelegationens webbplats

Publicerad 11.5.2015 kl. 15:52
Uppdaterad 18.3.2019 kl. 13:23