Fler sevärdheter

Förutom de största och mest kända sevärdheterna som presenteras på egna sidor, finns också många andra trevliga besöksmål där du kan bekanta dig med det åländska kulturarvet. Här finns en översikt. Du kan läsa mer om sevärdheterna på Ålands museums webbplats.

Ålands museums webbplats

Bomarsunds fästningsruiner

Lämningarna efter Ålands mest storvulna byggnadsverk, Bomarsunds fästning, uppfördes av den ryska krigsmakten ca 1830 - 1854. Fästningen förstördes 1854, under Krimkriget, av engelska och franska styrkor. I anslutning till fästningen framväxte det som kallats Ålands första stad-Skarpans. I området finns informationsskyltar och utmarkerade vandringsstråk.

Franciskuskapellet

Under medeltiden etablerade Franciskanerorden ett kloster på den avlägsna ön Kökar. Idag kan man se lämningar av klostrets byggnader i anslutning till Kökars kyrka. Över resterna av den så kallade klosterkällaren har man uppfört ett kapell, som invigdes vid den första ekumeniska Franciskusfesten år 1979. Byggnaden innehåller också en utställning, som berättar om områdets historia och de arkeologiska utgrävningar som utförts där.

Idas stuga

Direkt intill den gamla landsvägen genom Saltvik, Borgboda ligger Ida Janssons lilla torpstuga, som är öppen för besökare. Stugan är inredd som på Idas tid och en liten utställning berättar om hur livet för småfolket kunde vara förr. Här finns också information om det närbelägna fornminnesområdet i Borgboda. Utanför stugan finns bord och bänkar där man kan njuta av medhavd fika.

Borgboda fornminnesområde

Borgboda gård bildar en av Ålands intressantaste historiska miljöer med arkeologiska lämningar från bronsålder till medeltid. Området domineras av fornborgen Borge. I dess omedelbara närhet ligger boplatslämningar och gravfält från yngre järnåldern. Det finns en utmarkerad vandringsled till fornborgen inkluderande informationsskyltar.

Långbergsöda fornminnesområde

De äldsta spåren av mänsklig aktivitet på Åland har arkeologerna funnit i Saltvik, norr om byn Långbergsöda. Nu ligger platserna långt inne i skogen, högt över stranden, men då – för 6000 år sedan – var det en inbjudande havsvik. Området innehåller en serie boplatser som täcker in hela stenåldern och är väl värt ett besök för såväl naturupplevelse som information om Ålands äldsta historia. I området finns vandringsstråk och informationsskyltar.

Lemböte kapellruin

Lemböte kapellruin  är ett medeltida sjöfararkapell några kilometer från Mariehamn. Det ligger invid en urgammal segelled som gick från Sverige via Åland till Finland och Baltikum. I samband med reformationen på 1500-talet kom kapellet ur bruk och fick sedan förfalla till slutet av 1800-talet. När det uppfördes är inte känt, möjligen på 1200-talet. Kapellruinen reparerades under slutet av 1800-talet och har idag ett modernt skyddstak.

Sålis batteri

Sedan 1856 är Åland demilitariserat, inga militära anläggningar får finnas i landskapet. Ändå befästes Åland både under första och andra världskriget, bland annat uppfördes ett kanonbatteri i Sålis i Hammarland. Efter krigen förstördes kanonbatterier och andra militära installationer. Ruinerna efter anläggningarna kan besökas och informationsskyltar belyser områdets historia. Ett utkikstorn finns som låter besökaren få en vy över landskapet.

Kungsö batteri

En två kilometer lång stenlagd militärväg leder fram till Kungsö kustbatteri som anlades av den ryska militären under första världskriget. På kasernområdet kan man se grunderna till de hus där batteriets besättning var förlagd och högst uppe på Dalsberg finns de söndersprängda kanonställningarna och ett utkikstorn från vilket man ser kusten utanför Mariehamn och de områden batteriet bevakade.

Rödhamn

Rödhamn är en ö i södra skärgården med en lång historia som knutpunkt för de farleder som passerar Åland. Där fanns på medeltiden ett sjöfararkapell, senare anlades krog och på 1900-talet uppfördes en radiofyr med tillhörande bebyggelse, som idag är den enda fortfarande brukbara radiofyren på Åland.  I radiofyren finns en utställning på detta tema.

Ingbybergen

Några kilometer norr om Mariehamn ligger byn Ingby i Jomala kommun och intill den det nästan 70 meter höga berget. Bara utsikten därifrån över Lumparen och östra delarna av fasta Åland gör berget värt ett besök. Men det bjuder också på ett par gravrösen från bronsåldern, en mäktig stenåker och en sägenomspunnen grotta, där människor sägs ha bott under Karl XII:s krig på 1700-talet. I området finns skyltade vandringsstråk och på toppen av berget även ett utkikstorn.

Medeltidshuset i Jomala

I naturområdet öster om Jomala kyrka finns lämningarna av en medeltida storgård och stora höggravfält från yngre järnålder. Under åren 1987-1990 utgrävdes en källarruin där, som troligen fungerat som grund för ett medeltida bostadshus.  Ruinen har byggts över med ett skyddstak och innehåller en utställning om utgrävningsfynden och områdets historia. Utställningen är för närvarande stängd.

Jettböle stenåldersboplats

Bosättningen på Jettböle tillhörde den så kallade gropkeramiska kulturen som nådde Åland under stenålderns senare del. Gropkeramikerna var en jakt- och fiskebaserad kustkultur som uppträdde i stora delar av Sydskandinavien. Boplatsen delundersöktes första gången under tidigt 1900-tal och har spelat en stor roll i den skandinaviska forskningen kring detta skede av stenåldern. I området finns informationsskyltar.

Läs om sevärdheter på Ålands museums webbplats