Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Museigården Hermas

Museigården Hermas är ett skärgårdshemman i Enklinge. Gården har varit i landskapets ägo sedan 1979, då den köptes in för att bevaras åt eftervärlden.

Museigården Hermas, med sitt ålderdomliga byggnadsskick och den stora mängden bruksföremål, har bevarats i så gott som autentiskt skick på sin ursprungliga plats. Hermas utgör ett unikt exempel på gammal åländsk boendeform och byggnadshistoria. Underhåll och reparationer utförs på byggnaderna, men enligt den gamla förlagan.

Sommaren 2014 påbörjades en omfattande vårdinsats och översyn av gårdens textilier.

Museigården är öppen för besökare endast under sommaren.

Läs om museigården Hermas på www.museum.ax

Publicerad 11.5.2015 kl. 15:46
Uppdaterad 18.3.2019 kl. 13:11