Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Landskapsregeringens organisation

Läs om förvaltningens olika delar. Här presenteras avdelningarna, byråerna och enheterna som hör till landskapets allmänna förvaltning.

Som bilaga finns ett organisationsschema som visar landskapsregeringens organisation.

Publicerad 12.5.2015 kl. 15:07
Uppdaterad 8.9.2021 kl. 14:47