Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Trafiktjänster

Enheten sköter driften av de färjor och båtar som drivs i Ålands landskapsregerings egen regi. Trafiken beställs av infrastrukturavdelningens vägnätsbyrå. Verksamheten har minskat gradvis då driften överförts från egen till privat regi. Enheten fungerar även som ägarrepresentant för de fartyg och båtar som Ålands landskapsregering äger, och sköter det tekniska underhållet av dessa.

Enheten sköter det tekniska underhållet av samtliga frigående färjor. 

​De linfärjelinjer som rederienheten driver i egen regi är:

  • Töftölinjen
  • Seglingelinjen
  • Björkölinjen
  • Embarsundslinjen

Dessutom tekniskt underhåll av Ängösundsfärjan och Simskälafärjan.

Ytterligare driver rederienheten trafikbåtarna Prackan och Skrakan.

Enheten sköter även tekniskt underhåll av skolfartyget Michael Sars.

Publicerad 15.5.2015 kl. 09:38
Uppdaterad 2.5.2022 kl. 11:18