Trafiktjänster

Enheten sköter driften av de färjor och båtar som drivs i Ålands landskapsregerings egen regi. Trafiken beställs av infrastrukturavdelningens vägnätsbyrå. Verksamheten har minskat gradvis då driften överförts från egen till privat regi. Enheten fungerar även som ägarrepresentant för de fartyg och båtar som Ålands landskapsregering äger, och sköter det tekniska underhållet av dessa.

Enheten sköter det tekniska underhållet av samtliga frigående färjor. 

​De linfärjelinjer som rederienheten driver i egen regi är:

  • Töftölinjen
  • Seglingelinjen
  • Björkölinjen
  • Embarsundslinjen

Dessutom tekniskt underhåll av Ängösundsfärjan och Simskälafärjan.

Ytterligare driver rederienheten trafikbåtarna Prackan och Skrakan.

Enheten sköter även tekniskt underhåll av skolfartyget Michael Sars.