Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Skogsbruksbyrån

Skogsbruksbyrån tillhör landskapsregeringens näringsavdelning. Vid skogsbruksbyrån finns även Enheten för jakt och viltvård. Ansvarsområdet omfattar policy- och administrationsfrågor som berör det åländska skogsbruket samt jakten och viltvården. Några av våra arbetsuppgifter är övergripande styrning av skogsbruket och jakten, lagtillsyn, stöd för skogsbruks- och viltvårdsåtgärder, skogsbruksplanering, naturvårdsfrågor i skogsbruket, skogscertifiering, hjortdjursskador på skog och jordbruksgrödor.

Publicerad 13.5.2015 kl. 16:13
Uppdaterad 21.5.2015 kl. 17:05