Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Digitaliseringsenheten

Digitaliseringsenheten handlägger ärenden som gäller förvaltningsövergripande digitalisering, informationsteknologi och informationsteknologiutveckling.

IT-förvaltning

Landskapsregeringen har en beställarroll gentemot Åda Ab. Åda Ab har hand om driften av landskapsregeringens it-system, användarstöd samt upphandlar nya system och ny utrustning.

Administration av ax-domänen och den tillhörande registrarverksamheten samt utveckling av domännamnshanteringen sköts av landskapsregeringen.

Publicerad 4.1.2021 kl. 16:02
Uppdaterad 22.9.2022 kl. 13:49