Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Enheten för rättsliga och internationella frågor

Enheten för rättsliga och internationella frågor utgör en juridisk stabsfunktion för landskapsförvaltningen och enhetens ansvarsområde omfattar bland annat rådgivning till förvaltningen i juridiska frågor samt ärenden som rör förvaltningsrätt, EU-ärenden och internationella avtal.

Enhetens verksamhetsområde är mycket brett och omfattar bland annat frågor som gäller allmänna val, radio och tv, danaarv, polis-, brand- och räddningsväsendet, kommunala frågor, Ålands demilitarisering, nordiska frågor samt samordnande av ärenden rörande statligt stöd.

Enheten handlägger även ärenden som gäller åländsk hembygdsrätt, jordförvärvstillstånd, näringsrätt, penninginsamlingar och lotterier, resebyråverksamhet och fastighetsförmedlarverksamhet.

Till enheten hör även landskapsregeringens specialrådgivare vid Finlands ständiga representation i Bryssel. Specialrådgivarens främsta uppgift är att informera landskapsregeringen om arbetet vid EU:s institutioner.

Information om EU för allmänheten:

Europainformationens webbplats

EU:s officiella webbplats

Publicerad 12.5.2015 kl. 15:33
Uppdaterad 29.12.2021 kl. 13:32