Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Allmänna byrån

På social- och miljöavdelningens allmänna byrå finns bland annat avdelningens administrativa och juridiska stöd.

Allmänna byråns uppdrag är att handlägga ärenden som gäller den övergripande förvaltningen och utvecklingen inom avdelningens ansvarsområden.

Den övergripande förvaltningen omfattar hantering, planering och utveckling av byråernas ärenden, budget- och personalfrågor, nordiska och europeiska kontakter och samarbetsformer, interna och nationella relationer m.m.

Publicerad 27.1.2016 kl. 11:54
Uppdaterad 10.5.2022 kl. 13:39