Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Hälso- och sjukvårdsbyrån

Hälso- och sjukvårdsbyråns uppgift är enligt landskapsförordning (2011:35) om landskapsregeringens allmänna förvaltning att ”handlägga ärenden som gäller främjande av hälsa och förebyggande av sjukdomar”.

Hälso- och sjukvårdsbyråns uppdrag är att inom sitt kompetensområde och i förekommande fall i samarbete med andra myndigheter och institutioner nationellt och internationellt utöva tillsyn över, utveckla och understöda hälso- och sjukvården och övrig folkhälsofrämjande verksamhet i landskapet. Hälso- och sjukvårdsbyrå har tre huvudområden: folkhälsa, tillsyn och lagstiftning.

Hälso- och sjukvårdsbyrån:

 • Leder, utvecklar, planerar och följer upp utvecklingen inom hälso- och sjukvården på ett övergripande plan
 • Utövar tillsyn över privat hälso- och sjukvård
 • Beviljar tillstånd för legitimerade yrkesutbildade personer att ge privat hälso- och sjukvårdsservice i landskapet
 • Gör inspektioner av privat hälso- och sjukvårdsverksamhet i landskapet
 • Följer med hälso- och sjukvårdsfrågor inom Norden och EU/EES
 • Följer med statistisk och epidemisituationen, gör datainsamling och rapporteringar om hälso- och sjukdomssituation i landskapet
 • Deltar i arbetet med uppdatering och förnyelse av den åländska lagstiftningen inom hälso- och sjukvård
 • Sammanställer åländska folkhälsorapporten inför mandatperiodens slut
 • Gör förslag till hälsopolitiska- och sjukvårdspolitiska program och ger utlåtanden till landskapsregeringen
 • Gör utredningar på uppdrag av politiska initiativ, om smittskydds- och beredskapsarbete.
 • Utför sakkunniguppdrag inom förvaltningen.
 • Gör informations- och rådgivningsarbete inom den åländska hälso- och sjukvårdssektorn
Publicerad 15.2.2022 kl. 00:00
Uppdaterad 20.4.2022 kl. 11:56