Allmänna byrån

Allmänna byråns uppdrag är att handlägga ärenden som gäller den övergripande förvaltningen och utvecklingen inom avdelningens ansvarsområden.  

Den övergripande förvaltningen omfattar hantering, planering och utveckling av:

  • ärendehantering
  • budget- och personalfrågor
  • nordiska och europeiska kontakter och samarbetsformer samt 
  • juridiskt stöd till byråerna

Ålands landskapsarkiv är en enhet inom byrån.  

Enhetens uppdrag är att:

  • handlägga ärenden som gäller arkiveringen av handlingar
  • sköta mottagningen, förvarandet och ordnandet av arkivmaterial i landskapet
  • tillhandahålla arkivmaterial för myndigheter, forskare och övriga

Landskapsarkivets webbplats