Allmänna byrån

Allmänna byråns uppdrag är att handlägga ärenden som gäller den övergripande förvaltningen och utvecklingen inom avdelningens ansvarsområden.  

Den övergripande förvaltningen omfattar hantering, planering och utveckling av byråernas ärenden, budget- och personalfrågor, nordiska och europeiska kontakter och samarbetsformer, interna och nationella relationer, utlåtanden i lokala och utländska behörighetsfrågor samt  jämställanden och erkännanden av utländska examina, studieprestationer  och yrkeskvalifikationer.

Ålands landskapsarkiv är en enhet inom byrån.  Enhetens uppdrag är att handlägga ärenden som gäller arkiveringen av handlingar och att sköta mottagningen, förvarandet och ordnandet av arkivalier i landskapet. Enheten ansvarar även för att arkivalierna tillhandahålls för myndigheter, forskare och andra.

Landskapsarkivets webbplats

Publicerad 13.5.2015
Uppdaterad 12.9.2019