Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Allmänna byrån

Allmänna byråns uppdrag är att handlägga ärenden som gäller den övergripande förvaltningen och utvecklingen inom avdelningens ansvarsområden.  

Den övergripande förvaltningen omfattar hantering, planering och utveckling av:

  • ärendehantering
  • budget- och personalfrågor
  • nordiska och europeiska kontakter och samarbetsformer samt 
  • juridiskt stöd till byråerna

Ålands landskapsarkiv är en enhet inom byrån.  

Enhetens uppdrag är att:

  • handlägga ärenden som gäller arkiveringen av handlingar
  • sköta mottagningen, förvarandet och ordnandet av arkivmaterial i landskapet
  • tillhandahålla arkivmaterial för myndigheter, forskare och övriga

Landskapsarkivets webbplats

Publicerad 13.5.2015 kl. 14:57
Uppdaterad 4.10.2021 kl. 14:40