Utbildningsbyrån

Utbildningsbyråns uppdrag är att handlägga ärenden som gäller samarbetet mellan förundervisningen och grundskolan, grundskoleutbildningen, gymnasieutbildningen, vuxenutbildningen, läroavtalsutbildningen, högskoleutbildningen och fri bildning som förmedlas i skolform i landskapet.

Utbildningsbyrån sköter ärenden som rör allmän tillsyn och utveckling av undervisningen i grundskolan, för vilken kommunerna på Åland är huvudmän.  Den allmänna tillsynen sker i form av uppföljningar och utvärderingar av undervisningen och den övriga verksamheten.

Förutom  ett tillsyns- och utvecklingsansvar för utbildningen har utbildningsbyrån hand om ärenden som  gäller övergripande ledning av gymnasieutbildningen. Den övergripande ledningen innebär att utbildningsbyrån bl.a. förbereder olika lagförslag, centrala mål- och styrdokument, bl.a. läroplansgrunder och ärenden om utbildningsutbud och allmänna kriterier för antagning av studerande.  Till byråns utvecklingsansvar hör bl.a. att stöda kompetensutveckling och värna om fortbildnings- och informationsarrangemang för personalen inom utbildningsområdet.

Byrån handlägger även ärenden och utredningar om hur kommunerna och skolorna följer lagstiftningen på utbildningsområdet.

Publicerad 13.5.2015
Uppdaterad 10.12.2019