Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Utbildningsbyrån

Utbildningsbyrån handlägger ärenden som handlar om:

 • samarbetet mellan förundervisningen och grundskolan
 • grundskoleutbildningen
 • gymnasieutbildningen
 • vuxenutbildningen
 • läroavtalsutbildningen
 • högskoleutbildningen
 • fri bildning som förmedlas i skolform

Utbildningsbyrån ger också utlåtanden i lokala och utländska behörighetsfrågor samt  jämställanden och erkännanden av utländska examina, studieprestationer  och yrkeskvalifikationer.

Utbildningsbyrån har ett allmänt lednings-, tillsyns- och utvecklingsansvar för utbildningen på Åland. Kommunerna är huvudmän för grundskolorna och Ålands landskapsregering huvudman för gymnasieutbildningen.

Utbildningsbyrån ansvarar för att:

 • förbereda olika lagförslag inom området
 • utarbeta centrala styrdokument tex läroplaner och läroplansgrunder 
 • utfärda anvisningar, om tex utbildningsutbud och antagningskriterier på gymnasienivå
 • erbjuda kompetensutveckling till skolpersonalen
 • utvärdera och följa upp skolornas undervisning
Publicerad 13.5.2015 kl. 15:03
Uppdaterad 18.6.2021 kl. 15:24