Utbildningsbyrån

Utbildningsbyrån handlägger ärenden som handlar om:

 • samarbetet mellan förundervisningen och grundskolan
 • grundskoleutbildningen
 • gymnasieutbildningen
 • vuxenutbildningen
 • läroavtalsutbildningen
 • högskoleutbildningen
 • fri bildning som förmedlas i skolform

Utbildningsbyrån ger också utlåtanden i lokala och utländska behörighetsfrågor samt  jämställanden och erkännanden av utländska examina, studieprestationer  och yrkeskvalifikationer.

Utbildningsbyrån har ett allmänt lednings-, tillsyns- och utvecklingsansvar för utbildningen på Åland. Kommunerna är huvudmän för grundskolorna och Ålands landskapsregering huvudman för gymnasieutbildningen.

Utbildningsbyrån ansvarar för att:

 • förbereda olika lagförslag inom området
 • utarbeta centrala styrdokument tex läroplaner och läroplansgrunder 
 • utfärda anvisningar, om tex utbildningsutbud och antagningskriterier på gymnasienivå
 • erbjuda kompetensutveckling till skolpersonalen
 • utvärdera och följa upp skolornas undervisning