Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Meddelande om offentlig delgivning Ny bro över Strömmen som förbinder Karlby med Finnö i Kökar

Ålands landskapsregering beslöt den 10 januari att fastställa vägplan för nybyggnad av bro över Strömmen som förbinder Karlby med Finnö i Kökars kommun, sektion 3395 – 3750.

Vägplanen har varit utställd för att bereda kommunfullmäktige och andra, vars fördel eller rätt kan beröras av planen, tillfälle att framlägga anmärkningar.

Meddelandet anslås den 16 januari 2019. Delgivning om beslutet finns på landskapsregeringens och kommunkansliets elektroniska anslagstavla.

Besvär kan anföras 30 dagar från delgivningsdagen, senast 15 februari 2019. Delgivningsdagen är den sjunde dagen efter att meddelandet anslagits. Besvärsinstans är Högsta förvaltningsdomstolen, PB 180, 00131 HELSINGFORS.

Mariehamn den 10 januari 2019

Björn Ekblom
Vägingenjör

Anhålles att denna delgivning bringas till allmänhetens kännedom senast den 16.1.2019.
7 I1
ÅLR 2017/2570

Läs protokollet från pleniföredragningen 10.01.2019

Publicerad 18.9.2018 kl. 11:41
Uppdaterad 15.1.2019 kl. 13:50