Smittsamma djursjukdomar

Ålands landskapsregering styr beredskap och bekämpning av smittsamma djursjukdomar på Åland.

Information om smittsamma djursjukdomar hos de olika djurslagen kan hittas på Livsmedelsverkets webbplats.

Om du misstänker att ett djur har drabbats av en allvarlig smittsam djursjukdom ska du kontakta landskapsregeringen eller Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets (ÅMHM:s) beredskapsveterinär.

För mer information om smittsamma sjukdomar hos djur hänvisar vi till Livsmedelsverkets webbplats.

Livsmedelsverkets webbplats - smittsamma sjukdomar

ÅMHM:s webbplats

Fågelinfluensa

I juni-juli 2023 har högpatogen fågelinfluensa av typen H5N1 konstaterats på flera orter i Finland. Sjukdomen har konstaterats särskilt hos måsar. På Åland har sjukdomen konstaterats hos havsörnar på Kökar och ejdrar på Lågskär. Sjukdomen som orsakas av viruset har även konstaterats hos pälsdjur i Södra och Mellersta Österbotten. För närvarande har smittan konstaterats på tio pälsdjursfarmar men prover från flera gårdar analyseras fortgående.

Minska spridningen

Livsmedelsverket har inrättat en smittad zon på fastlandet i enlighet med lagen om djursjukdomar för att förhindra ytterligare spridning av sjukdomen. Den smittade zonen omfattar landskapen Egentliga Finland, Satakunta, Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten. Åland är inte del av den smittade zonen. Inom smittade zoner är det förbjudet att hålla fjäderfä och fåglar i fångenskap utomhus. Förbudet gäller även ekologiska produktionsanläggningar. Därtill är andra åtgärder som minskar risken för smitta, till exempel gällande skyddskläder och besökare, i kraft i zonen.

Livsmedelsverket rekommenderar att fjäderfä skyddas noggrant även i andra delar av landet. Ålands landskapsregering rekommenderar att fåglarna hålls inomhus eller så att fåglarna effektivt kan skyddas mot kontakt med vilda sjöfåglar och rovfåglar genom att helt och hållet omge vistelseområdet utomhus med ett tillräckligt finmaskigt nät eller på något annat motsvarande sätt. Om man hos fjäderfä eller andra fåglar upptäcker symptom som tyder på fågelinfluensa, dödlighet som avviker från det normala eller förändringar i produktionen, ska Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet (ÅMHM) eller landskapsregeringen omedelbart underrättas. Minskad förbrukning av vatten och foder eller minskad äggproduktion kan vara tecken på fågelinfluensa.

Om du påträffar döda fåglar

Massdöd av vilda fåglar och enskilda döda rovfåglar ska anmälas till myndigheterna som ser till att nödvändiga prover skickas till Livsmedelsverket för analys.

Enskilda döda fåglar kan grävas ned, helst utan att de vidrörs med händerna. Vid kontakt med döda eller sjuka fåglar ska skyddsutrustning (handskar och andningsskydd) användas och händerna ska omsorgsfullt tvättas med tvål och vatten och desinficeras med ett alkoholbaserat desinficerande handsköljmedel. Fågeln kan alternativt läggas i blandavfallet i en väl sluten plastpåse (inte i bioavfallet).

Det är viktigt att undvika att vidröra döda och sjuka fåglar samt fåglars avföring. Fågelavföring på till exempel bryggor och terrasser där människor vistas är bra att tvätta bort med tvål och vatten. 

Sällskapsdjur

I Polen har det uppmärksammats fall där katter har smittats av fågelinfluensa. Sällskapsdjur bör därför inte låtas komma i kontakt med sjuka eller döda fåglar.

För mer information om fågelinfluensa hänvisar vi till Livsmedelsverkets webbplats.

Livsmedelsverkets webbplats om fågelinfluensa