Smittsamma djursjukdomar

Landskapsregeringen styr beredskap och bekämpning av smittsamma djursjukdomar på Åland.

Information om smittsamma djursjukdomar hos de olika djurslagen kan hittas på Livsmedelsverkets webbplats.

Om du misstänker att ett djur har drabbats av en allvarlig smittsam djursjukdom ska du kontakta landskapsregeringen eller Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets (ÅMHM:s) beredskapsveterinär.

För mer information om smittsamma sjukdomar hos djur hänvisar vi till Livsmedelsverkets webbplats.

Livsmedelsverkets webbplats - smittsamma sjukdomar

ÅMHM:s webbplats

Fågelinfluensa

För mer information om fågelinfluensa hänvisar vi till Livsmedelsverkets webbplats.

Livsmedelsverkets webbplatsom - fågelinfluensa

Fåglar ska hållas inomhus
1 december - 31 maj

Aviär influensa hos fåglar är en djursjukdom som lätt sprider sig. Därför förlänger nu jord- och skogsbruksministeriet tiden som fjäderfä ska hållas skyddade mot vilda fåglar. Enligt en förordning antagen den 25.11.2016 ska fjäderfä hållas skyddade mot vilda fåglar under tiden 1.12 – 31.5. Fåglarna ska antingen hållas inomhus, eller om de hålls ute ska man skydda utehägnet med ett tillräcklig finmaskigt nät och lämna in en anmälan om detta senast den 15.12.2016 till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet (ÅMHM).

Läs mer om jord- och skogsbruksministeriets förordning under ”Bilagor” här intill.

Mer information finns även på jord- och skogsbruksministeriets webbplats:

Skydda fjäderfä mot fågelinfluensa, håll fåglarna inomhus

Restriktionszoner inrättade på Åland

Fågelinfluensa av typen H5N8 påträffades på Åland under vintern 2016/2017, både på vilda fåglar och på djurhållningsplatsen Lilla holmen i Mariehamn. Med anledning av det beslöt livsmedelssäkerhetsverket Evira om två typer av restriktionszoner med något olika innehåll. Båda typerna av restriktionszoner innehöll ett skyddsområde på tre kilometers avstånd från fyndplatsen och ett övervakningsområde på minst tio kilometers avstånd från fyndplatsen. För skyddsområdet fanns mer restriktioner än för övervakningsområdet. Den ena typen av restriktionszon var runt Lilla holmen. Den andra typen av restriktionszon var runt platser där döda vilda fåglar hade hittats, vilket var i Lemland, Vårdö, Finström, Eckerö och Sund.

Läs under ”Bilagor” här intill om Eviras beslut om restriktionsområden för vilda fåglar från den 25.11.2016, de båda besluten från den 9.12.2016 och beslutet från den 20.12.2016 samt beslutet om restriktionsområdet runt Lilla holmen från den 30.11.2016 . Där finns information om bland annat restriktionszonerna och dess innebörd samt åtgärderna för att förhindra spridningen av sjukdomen.

I Eviras beslut den 5.1.2017 och 13.1.2017 finns information om avveckling av de sex skyddsområdena inom restriktionszonen för döda vilda fåglar. Dessa områden flyttades därmed över till det s.k. övervakningsområdet, vilket innebar vissa lättnader i försiktighetsåtgärderna för dessa områden. Den 10.2.2017 beslöt Evira att avveckla skyddsområdet även inom restriktionszonen för Lilla holmen och den 20.2.2017 avvecklades hela restriktionszonen. Därmed flyttades de berörda djurhållningsplatserna till övervakningsområdet för döda vilda fåglar, som omfattade nästan hela fasta Åland.

Den 3.3.2017 beslöt Evira även att avveckla övervakningsområdet. Därmed är alla restriktionszonerna avvecklade på Åland.

Läs mer om besluten under "Bilagor" här intill.