Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Kustvattendag 24.1.2019

Landskapsregeringen
Sälskär, Lagtinget
kl. 9.30-12.00

  • Presentation av ny vattenlag
  • Åland case study - ny vattenförvaltningsmodell med exempel
  • Seabased - Mikael Wennström och Rosita Broström berättar om åtgärder för att minska havets interna belastning
  • Coast4us + Projekt Fiskevård - Linda Sundström och Johanna Hagström presenterar exempel på rovfiskevåtmark
  • Pan Baltic Scope - Gränsöverskridande kust- och havsplanering presenteras av Stefan Husa
  • Havsförvaltningsplan - Jan Ekebom, Miljöministeriet, Finland
  • Vattnets status och möjliga åtgärder presenteras av Tony Cederberg och vattenbiologerna

Presentationerna som hölls under dagen finns som bilagor.

Publicerad 1.2.2019 kl. 11:40
Uppdaterad 1.2.2019 kl. 11:41