Kustvattendag 24.1.2019

Landskapsregeringen
Sälskär, Lagtinget
kl. 9.30-12.00

  • Presentation av ny vattenlag
  • Åland case study - ny vattenförvaltningsmodell med exempel
  • Seabased - Mikael Wennström och Rosita Broström berättar om åtgärder för att minska havets interna belastning
  • Coast4us + Projekt Fiskevård - Linda Sundström och Johanna Hagström presenterar exempel på rovfiskevåtmark
  • Pan Baltic Scope - Gränsöverskridande kust- och havsplanering presenteras av Stefan Husa
  • Havsförvaltningsplan - Jan Ekebom, Miljöministeriet, Finland
  • Vattnets status och möjliga åtgärder presenteras av Tony Cederberg och vattenbiologerna

Presentationerna som hölls under dagen finns som bilagor.

Publicerad 1.2.2019
Uppdaterad 1.2.2019