Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Coast4us-PanBalticScope-SeabasedMeasures-ÅlandSeaMap-logos

Pågående projekt

Utvecklingsprojekt om marina habitat och ÅlandSeaMap

Målsättningen med ett utvecklingsprojekt om marina habitat och ÅlandSeaMap är att inventera åländska undervattensmiljöer för att stöda ekosystembaserad förvaltning av de åländska havsområdena. Vackra och artrika undervattensmiljöer kräver en fortsatt god förvaltning för att värdefulla ekosystemtjänster ska kunna bevaras och fortsätta finnas, som till exempel hälsosam fisk och rekreation av god kvalitet med friska vatten.  Projektet är en viktig del av uppfyllandet av vår hållbarhetsagenda, speciellt mål 3 - vatten av god vattenkvalitet - och mål 4 för bevarande av biologisk mångfald.

Projektet pågår 2019-2023 och sker i nära samarbete mellan Miljö och marinbiologin vid Åbo akademi och miljöbyrån vid Ålands landskapsregering. Finansiering har erhållits huvudsakligen från Baltic Sea Conservation Foundation och Europeiska havs- och fiskerifonden.

Video från ÅlandSeaMap webinarie 28.4.2021

Video på Åbo Akademis webbplats

ÅlandSeaMap på sociala medier

Twitter

Facebook

Instagram

Baltic Sea Conservation Foundations webbsida  baltcf

Läs även mer om projektet under ”Bilagor” här intill.

Kontaktperson:

Specialforskare Sonja Salovius-Laurén, Åbo akademi
E-post: sonja.salovius@abo.fi

Havsdataportalen – Östersjön.fi

Havsdataportalen går numera under namnet Östersjön.fi.

Du hittar webbsidan på följande länk :

Östersjön.fi

Östersjön.fi är ett treårigt projekt där man samlar all information och data om havet i Finland på en och samma webbsida. Eftersom det är många institutioner och instanser som samlar data om havet har data tidigare varit svårt att hitta. Målet med Östersjön.fi var att göra informationen om havet lättillgängligt för alla att ta del av.

Projektet är ett samarbete mellan Finlands miljöcentral, Geologiska forskningscentralen, Meteorologiska institutet, Naturresursinstitutet, Forststyrelsen, Museiverket, Åbo universitets Brahea-centrum, samordningsgruppen för havsplaneringssamarbetet samt Ålands landskapsregering. Projektet är finansierat med medel från Europeiska havs- och fiskerifonden och projektet har samordnats av Finlands miljöcentral.

Östersjön.fi fokuserar på att vara visuellt tilltalande och lätt att använda samtidigt som den ska bidra med information och material för att stöda studier och miljöutbildning. Under de olika kategorierna kan man fördjupa sig i bland annat Östersjöns natur och dess förändringar, havsforskning, information i realtid såsom väder, vattennivå och algblomningar samt samhälleliga kopplingar med mera. En annan del av Östersjön.fi är Havsguiden.fi

Du hittar webbsidan på följande länk: 

Havsguiden.fi

Havsguiden.fi är en havsguide utvecklad för dem som rör sig till sjöss.  

Östersjön.fi har en egen AX-sida som gör det lätt att hitta information som gäller Ålands marina områden.

Projektet kommer att pågå till slutet av 2020 och under tiden kommer man att göra förbättringar och lägga till saker på webbsidan.

Läs mera om Östersjön.fi under rubriken ”Bilagor” här intill.

Besök webbsidan på länken

Östersjön.fi

Kontaktpersoner:

Vattenbiolog Mikael Wennström
Telefon: +358 18 25455
E-post: mikael.wennstrom@regeringen.ax

Publicerad 24.5.2022 kl. 00:00
Uppdaterad 24.5.2022 kl. 15:02