Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Finansiering

Om du vill starta ett nytt företag eller har planer på att utveckla en befintlig verksamhet erbjuder Ålands landskapsregering möjlighet till hjälp med finansiering. Ditt företag kan få finansiering för t.ex. etablering, tillväxt och internationalisering av företagsverksamhet.

Här kan du läsa om bl.a. Europeiska struktur- och investeringsfonderna där åländska företag, föreningar, myndigheter med flera kan söka finansiering för t.ex. egna aktiviteter eller samarbete. Här finns också information om Ålands strukturfondsprogram Entreprenörskap och kompetens 2014-2020. Programmets målsättning är bl.a. att utveckla kunskapen och förbättra kompetensen inom arbetslivet samt öka sysselsättningen, produktiviteten och innovationskapaciteten.

En annan möjlighet till finansiering är Finnvera som är en statsägd specialfinansiär och Finlands officiella exportgarantiinstitut. Landskapsregeringen har ett samarbetsavtal med Finnvera, vilket gör det möjligt även för åländska företag att söka olika former av finansiering.

 

Publicerad 7.5.2015 kl. 15:15
Uppdaterad 1.3.2018 kl. 12:52