Information med anledning av Covid-19

Information till dig som är stödmottagare av företagsstöd eller projektfinansiering

 

Till dig som redan har ett bidrag beviljat i form av ett företagsstöd (investering, internationalisering, skärgårdsstöd etc), ett projektstöd ur något EU-program eller liknande och som behöver veta hur reglerna för kostnadernas stödberättigande ska tolkas.

Under rådande omständigheter kan ett projekt med kort varsel behöva ställa in resor, konferenser eller andra typer av möten och sociala sammankomster, vilket kan medföra kostnader för tjänster som inte utförts eller varor som inte levererats. En investering kan vidare behöva avbrytas eller ändra karaktär.

Grundläggande krav för att en kostnad ska ge rätt till stöd i ett projekt är att den har:

• uppkommit för att genomföra projektet/investeringen, och

• att den är skälig.

Landskapsregeringen avser att godkänna kostnader om de bedöms som skäliga och om villkoren för stödet i övrigt är uppfyllda. En bedömning kommer att göras i det enskilda fallet.

Du som stödmottagare ska i så stor utsträckning som möjligt begränsa kostnaderna för de aktiviteter som inte kan genomföras. Detta genom att, om möjligt, avboka aktiviteter och utnyttja avbeställningsskydd eller andra eventuella försäkringar. När det är lämpligt ska du utnyttja de möjligheter som finns för att begränsa påverkan på projektets syfte och mål, vilket kan innebära att aktiviteten genomförs i en alternativ form såsom möten och informationsträffar på distans via tillgänglig teknik.

Om konsekvenserna av avbokningar eller inställda evenemang påverkar projektet i den grad att det riskerar att inte kunna nå sina mål, ta då kontakt med din handläggare på landskapsregeringen för att diskutera möjliga lösningar för projektet. Detta gäller även om ni har andra frågor kopplat till detta.