Skogsdata

Ny skogsdata

Ny skogsdata tas fram för Åland under 2022 där även skogsuppgifter för skärgården kommer att ingå. Den nya skogsdata kommer preliminärt att finnas tillgänglig 2023.

 

MinSkog.fi

Minskog.fi upphör för Åland i slutet av augusti 2022 och arbete med att ta fram en ersättande tjänst för åländska skogsägare pågår. Störningar och avbrott i tjänsten kan förekomma under tiden. I sådana fall vänligen kontakta oss vid behov av skogsdata.

MinSkog.fi är en nättjänst där du som skogsägare loggar in med bankkoder eller mobilcertifikat för att se uppgifter om din skog. Det går inte att se uppgifter om andras skog och du väljer själv om du vill dela med dig av dina uppgifter till aktörer i tjänsten. MinSkog.fi är gratis för skogsägare (förutom de kostnader internetleverantör/telefonbolag uppbär för internetanslutning).

Skogsdatan innehåller uppgifter om trädbestånd, jordmån, naturobjekt, åtgärdsförslag och uppskattade inkomster och utgifter. Beståndsuppgifterna är insamlade med hjälp av laserskanning och provytemätningar i terrängen.

Här kan du logga in i MinSkog.fi

 

Före du loggar in  

Vänligen läs detta först.

Eftersom landskapet har egen skogslagstiftning och eget ärendehanteringssystem går det inte att göra avverkningsanmälningar eller ansöka om stöd i MinSkog.fi för de skogsinnehav som finns på Åland. Dessa ärenden hanteras av Ålands landskapsregering och du kan vända dig till din skogsvårdsinstruktör vid Ålands skogsvårdsförening för hjälp med handlingarna.

Information om fornlämningar, naturskyddsområden samt naturvårdslagens särskilt skyddsvärda/fridlysta objekt är i dagsläget inte tillgänglig i MinSkog.fi på Åland.

För närmare information om fornlämningar och lagskyddade naturobjekt vänligen kontakta Ålands landskapsregering.

Kartor över kulturarv (fornlämningar) och skyddsområden finner du här.  

 

Skogsdata och certifiering

PEFC certifieringen kräver att alla skogsägare som har mera än 50ha certifierad skogsmark skall ha tillgång till skogsdata. Som PEFC certifierad skogsägare kan du uppfylla detta krav genom att logga in och ta del av uppgifterna i MinSkog.fi eller genom att skaffa en skogsbruksplan. FSC certifieringen kräver i dagsläget att det finns en skogsbruksplan över de certifierade fastigheterna. Skogsdata från MinSkog.fi går att använda som grund för en skogsbruksplan men det krävs mera arbete och uppgifter för att göra upp en FSC-godkänd skogsbruksplan.

 

Skogsbruksplanering

Ålands skogsvårdsförening har i dag hand om skogsbruksplanering. Vänligen kontakta skogsvårdsföreningen om du är intresserad av en skogsbruksplan.

Ålands skogsvårdsförening hittar du här.