Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Skogsdata

MinSkog.fi

Nu finns det skogsdata över fasta Åland samt Föglö och Vårdö i Finlands skogscentrals tjänst MinSkog.fi.

MinSkog.fi är en nättjänst där du som skogsägare loggar in med bankkoder eller mobilcertifikat för att se uppgifter om din skog. Det går inte att se uppgifter om andras skog och du väljer själv om du vill dela med dig av dina uppgifter till aktörer i tjänsten. MinSkog.fi är gratis för skogsägare (förutom de kostnader internetleverantör/telefonbolag uppbär för internetanslutning).

Skogsdatan innehåller uppgifter om trädbestånd, jordmån, naturobjekt, åtgärdsförslag och uppskattade inkomster och utgifter. Beståndsuppgifterna är insamlade med hjälp av laserskanning och provytemätningar i terrängen.

Virkespriser och kostnader för skogsvårdsarbeten är medelvärden från tidigare utförda åtgärder på Åland. Värdena bör endast ses som riktgivande och Ålands landskapsregering eller Finlands skogscentral ansvarar inte för att uppgifterna är riktiga. Kontakta Ålands Skogsindustrier eller Ålands skogsvårdsförening för säkrare pris- och kostnadsuppgifter.

Laserskanningen utfördes sommaren 2013 och målet är att avverkningar och skogsskötsel som utförts senare skall uppdateras i tjänsten efter hand. Vi kommer att prioritera uppdateringen för de skogsägare som kontaktar oss.

 Du kan meddela utförda åtgärder i tjänsten eller kontakta oss per epost.

 Här kan du logga in i MinSkog.fi

 

Före du loggar in  

Vänligen läs detta först.

Eftersom landskapet har egen skogslagstiftning och eget ärendehanteringssystem går det inte att göra avverkningsanmälningar eller ansöka om stöd i MinSkog.fi för de skogsinnehav som finns på Åland. Dessa ärenden hanteras av Ålands landskapsregering och du kan vända dig till din skogsvårdsinstruktör vid Ålands skogsvårdsförening för hjälp med handlingarna.

Information om fornlämningar, naturskyddsområden samt naturvårdslagens särskilt skyddsvärda/fridlysta objekt är i dagsläget inte tillgänglig i MinSkog.fi på Åland. Vi arbetar med att lägga till dessa uppgifter.

För närmare information om fornlämningar och lagskyddade naturobjekt vänligen kontakta Ålands landskapsregering.

Kartor över kulturarv (fornlämningar) och skyddsområden finner du här.  

 

Skogsdata och certifiering

PEFC certifieringen kräver att alla skogsägare som har mera än 50ha certifierad skogsmark skall ha tillgång till skogsdata. Som PEFC certifierad skogsägare kan du uppfylla detta krav genom att logga in och ta del av uppgifterna i MinSkog.fi eller genom att skaffa en skogsbruksplan. FSC certifieringen kräver i dagsläget att det finns en skogsbruksplan över de certifierade fastigheterna. Skogsdata från MinSkog.fi går att använda som grund för en skogsbruksplan men det krävs mera arbete och uppgifter för att göra upp en FSC-godkänd skogsbruksplan.

 

Skogsbruksplanering

Ålands skogsvårdsförening har i dag hand om skogsbruksplanering. Vänligen kontakta skogsvårdsföreningen om du är intresserad av en skogsbruksplan.

Ålands skogsvårdsförening hittar du här. 

Publicerad 11.5.2015 kl. 13:30
Uppdaterad 25.11.2021 kl. 15:28