Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Rådgivning yrkesfiske och vattenbruk

Genom avtal mellan landskapsregeringen och Ålands Hushållningssällskap sköter Ålands Fiskare r.f. rådgivningen beträffande fiskefrågor inom yrkesfisket. Kontaktperson är Fredrik Lundberg, telefon +358 18 17850, fiskare@aland.net.

Enligt samma avtal sköter Ålands fiskodlarförening rådgivningen inom vattenbruket. Kontaktperson är Rosita Broström, telefon +358 18 17834, info@fiskodlarna.ax.

Publicerad 8.5.2015 kl. 10:21
Uppdaterad 11.6.2015 kl. 16:01