Rådgivning yrkesfiske och vattenbruk

Genom avtal mellan landskapsregeringen och Ålands Hushållningssällskap sköter Ålands Fiskare r.f. rådgivningen beträffande fiskefrågor inom yrkesfisket. Kontaktperson är Fredrik Lundberg, telefon +358 18 17850, fiskare@aland.net.

Enligt samma avtal sköter Ålands fiskodlarförening rådgivningen inom vattenbruket. Kontaktperson är Rosita Broström, telefon +358 18 17834, info@fiskodlarna.ax.

Publicerad 8.5.2015
Uppdaterad 11.6.2015