Trafikinformation -Godby, Finströms kommun

Torsdag den 23 mars öppnar vi för trafik mellan Ämnäs och Färjsundet

 

  • Del av Sundsvägen och Nya Godbyvägen mellan Färjsundet och Ämnäs öppnar för trafik,
  • torsdag den 23 mars.
  • Del av Getavägen kommer fortsättningsvis att vara avstängd på grund av arbete med vägen.
  • Trafik till och från Godby samt Geta sker fortsättningsvis via Godbyvägen och von Knorringvägen.
  • Hastigheten är sänkt inom entreprenadområdet.
  • Följ anvisningar och vägmärken längs sträckan.
  • Vi informerar fortlöpande om trafikomledningar och eventuella avstängningar.