Trafikmeddelande - fräsningsarbete och asfaltering längs Österleden

Från onsdag den 30/8 till onsdag den 13/9 pågår det fräsningsarbete och asfaltering längs Österleden.

•    Ett körfält kommer att hållas öppet och trafiken regleras med trafikvakter eller lots.

•    Följ trafikanvisningar på platsen.

•    Hastigheten är max 30/h.

•    Övergångsställen kommer tidvis att vara avstängda och trafiken leds om.

•    Tidtabellen för kollektivtrafiken kan påverkas på grund av arbetet.

•    Vägen är framkomlig men trafikanter uppmanas om möjligt att välja andra rutter.

Under bilagor finner ni fullständigt trafikmeddelande samt karta som PDF.