Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Nyheter

18.2.2015 - Landskapsregeringens följer upp ”Ett tillgängligt Åland”

År 2013 antog landskapsregeringen ett funktionshinderspolitiskt åtgärdsprogram ”Ett tillgängligt Åland” för perioden 2013-2016. En viktig fråga under programarbetet var att säkerställa att man...
Läs mer om Landskapsregeringens följer upp ”Ett tillgängligt Åland” ›

23.1.2015 - Ny hälso- och sjukvårdsstatistik från Norden.

Nordisk medicinalstatistisk komitté publicerar årligen hälso- och sjukvårdsstatistik från Norden. I rapporten presenteras data för befolkningsutveckling, sjukdomar, behandlingar på sjukhus samt...
Läs mer om Ny hälso- och sjukvårdsstatistik från Norden. ›

Sidor