Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Nyheter

24.9.2015 - Dispens för längre fordonskombinationer

På torsdag den 24 september startar landskapsregeringen tillsammans med Transmar Ab och Orkla Confectionary & Snacks Finland Ab ett projekt med längre fordonskombinationer. Transmar Ab ges...
Läs mer om Dispens för längre fordonskombinationer ›

9.9.2015 - Trafikinformation

 Vikt- och hastighetsbegränsningar på Vårdöbron
Läs mer om Trafikinformation ›

4.9.2015 - Elförbindelsen med Sverige på ministernivå

På fredagen möttes Ålands infrastrukturminister Veronica Thörnroos och Sveriges energiminister Ibrahim Baylan för att diskutera hur man bäst kan ha ömsesidig nytta av elförbindelsen mellan Finland...
Läs mer om Elförbindelsen med Sverige på ministernivå ›

4.9.2015 - Oljeskyddsmöte

I samband med att Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland reviderar sin samarbetsplan för fartygsoljeskador besökte en arbetsgrupp Åland. På mötet diskuterades bl.a....
Läs mer om Oljeskyddsmöte ›

26.6.2015 - Landskapsregeringen upphandlar ny färja till skärgårdstrafiken

Landskapsregeringen har fattat beslut om att upphandla en ny färja för skärgårdstrafiken. Beslutet fastställer projektplanen och utser biträdande avdelningschef vid infrastrukturavdelningen Niklas...
Läs mer om Landskapsregeringen upphandlar ny färja till skärgårdstrafiken ›

5.6.2015 - Fastställande av vägplan

Ålands landskapsregering fastställde 4 juni 2015 vägplan för anläggande av separat gång- och cykelväg och breddning av landsväg nr 4 mellan Geta kyrka och Höckböle, sektion 0-300 och 500-4020, i Geta...
Läs mer om Fastställande av vägplan ›

5.6.2015 - Miljökonsekvensbedömning för kortruttsprojekt ”västra Föglö”

Meddelande om offentlig delgivning: Ålands landskapsregering beslöt den 23 april 2015 att göra en miljökonsekvensbedömning för kortruttsprojekt ”västra Föglö”.
Läs mer om Miljökonsekvensbedömning för kortruttsprojekt ”västra Föglö” ›

5.6.2015 - Miljökonsekvensbedömning för kortruttsprojekt ”Prästösund”

Meddelande om offentlig delgivning: Ålands landskapsregering beslöt den 23 april 2015 att göra en miljökonsekvensbedömning för kortruttsprojekt ”Prästösund”.
Läs mer om Miljökonsekvensbedömning för kortruttsprojekt ”Prästösund” ›

1.6.2015 - Fastställande av vägplan

Ålands landskapsregering fastställde 28 maj 2015 vägplan för byte av bro till rörbro samt förbättring av bygdeväg 890, sektion 0-430, vid Fiskökroken i Brändö kommun. Vägplanen med karta har varit...
Läs mer om Fastställande av vägplan ›

16.3.2015 - Utställd vägplan Bjärström-Emkarby

Vägplan för ombyggnad av landsväg nr 40, sträckan Bjärström-Emkarby, sektion 3900-6650, inklusive ombyggnad av anslutningar samt byggande av en parallell gång- och cykelväg i Bjärström, Kulla och...
Läs mer om Utställd vägplan Bjärström-Emkarby ›

Sidor