Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Nyheter

28.1.2021 - Ålands landskapsregerings beslut om begränsningar av offentliga tillställningar på Åland i februari

Landskapsregeringen har 28.1.2021 fattat beslut enligt lagen om smittsamma sjukdomar (FFS 1227/2016) att förbjuda alla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med över 20 personer som...
Läs mer om Ålands landskapsregerings beslut om begränsningar av offentliga tillställningar på Åland i februari ›

15.4.2020 - Uppdaterade frågor och svar om offentliga sammankomster

Nu finns en uppdaterad version av sidan med frågor och svar om offentliga sammankomster. Det är förbjudet att sammankalla offentliga sammankomster med över 10 personer. Förbudet gäller öppna möten...
Läs mer om Uppdaterade frågor och svar om offentliga sammankomster ›

15.4.2020 - Får man träna på idrottsplatser och fotbollsplaner utomhus?

Undervisnings- och kulturministeriets linjedragning är att utomhusidrottsplatser kan användas för ledda och övervakade träningar. Däremot får man inte ordna tävlingar eller andra öppna evenemang som...
Läs mer om Får man träna på idrottsplatser och fotbollsplaner utomhus? ›