Ålands landskapsregering lediganslår ett tillfälligt arbetsförhållande som projektanställd för museisamlingar vid utbildnings- och kulturavdelningens kulturbyrå, Ålands museum, för en period om tre...