Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Nyheter

29.9.2016 - Informationsmöte om mätningar och odlingsuppföljningar vid Möckelbybäcken och Svartbäcken

Jordbrukare vid Möckelbybäcken och Svartbäcken inbjudes till informationsmöte på Alandica fredagen den 11 november kl. 11-15:00 om uppföljning på jordbruksmark. Vi bjuder på lunch och kaffe+kaka. Mer...
Läs mer om Informationsmöte om mätningar och odlingsuppföljningar vid Möckelbybäcken och Svartbäcken ›

25.5.2016 - Reglering av fisket efter gös och gädda

Fastställande av regleringsåtgärder för gösbestånden på Åland för perioden 2016 - 2018
Läs mer om Reglering av fisket efter gös och gädda ›

28.4.2016 - De nordiska länderna eniga om uppföljningen av klimatmötet

Vicelantråd Camilla Gunell deltog igår i ett möte med de nordiska miljö- och klimatministrarna i Borgå. I mötet bekräftade ministrarna sitt engagemang i Parisavtalet.  Ministrarna enades även om en...
Läs mer om De nordiska länderna eniga om uppföljningen av klimatmötet ›

15.4.2016 - Offentlig delgivning (Landskapets fastighetsverk)

Landskapets fastighetsverk har den 14 april 2016 beslutat meddela till kännedom att jakträtten på nedanstående av landskapet tillhöriga områden, med stöd av 6 § jaktlagen för landskapet Åland (1985:...
Läs mer om Offentlig delgivning (Landskapets fastighetsverk) ›

9.12.2015 - Åländskt deltagande i klimatkonferens

Sedan i måndags den 7 december har vicelantrådet och närings och miljöminister Camilla Gunell och byråchef Inkeri Ahonen deltagit i den stora klimatkonferensen i Paris. I klimatkonferensen deltar...
Läs mer om Åländskt deltagande i klimatkonferens ›

13.11.2015 - Europa minskar avfallet

Åland deltar för sjunde året i rad i den europeiska kampanjen. Syftet är att minska resursanvändningen och därmed avfallsmängderna. Att förebygga att avfall uppstår betyder minskat behov av material...
Läs mer om Europa minskar avfallet ›

9.9.2015 - Minskad byråkrati för avfallstransporter från Åland till Sverige

Den 4 september undertecknade Sverige och Finland en överenskommelse som innebär att det blir enklare att transportera avfall från Åland till Sverige. Överenskommelsen gör det möjligt att få ett...
Läs mer om Minskad byråkrati för avfallstransporter från Åland till Sverige ›

Sidor