Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Nyheter

4.2.2016 - Jordbruksbyrån informerar nr 1

Jordbruksbyrån utkommer med årets första informationsblad.   I informationsbladet finns bl.a information om stödutbetalningar, avbytarstöd, foder samt om växtskyddsutbildning. Hela jordbruksbyrån...
Läs mer om Jordbruksbyrån informerar nr 1 ›

9.10.2015 - Naturbruksskolan hyrs ut

Landskapsregeringen har beslutat att ingå en avsiktsförklaring om uthyrning av Naturbruksskolans fastigheter på Jomala gård. Potentiell hyresgäst är vårdföretaget Iris Utvecklingscenter Ab som...
Läs mer om Naturbruksskolan hyrs ut ›

10.9.2015 - Jordbruksbyrån informerar nr 3

Jordbruksbyrån utkommer med sitt informationsblad.   I informationsbladet finns information om stödutbetalningar samt information om växtskyddsutbildning m.m. Hela jordbruksbyrån informerar kan läsas...
Läs mer om Jordbruksbyrån informerar nr 3 ›

26.8.2015 - Offentlig medfinansiering från näringavdelningens allmänna byrås moment till projekt inom ramen för Interreg programmet Central Baltic 2014-2020

Kommissionen godkände den 16 december 2014 förslaget till gränsöverskridande samarbetsprogram Central Baltic programme perioden 2014-2020 med finansiering från regionala utvecklingsfonden (ERUF)....
Läs mer om Offentlig medfinansiering från näringavdelningens allmänna byrås moment till projekt inom ramen för Interreg programmet Central Baltic 2014-2020 ›

26.8.2015 - Första slutliga finansieringsbesluten fattade inom Central Baltic-programmet

Fem projekt med åländska samarbetspartners godkändes för finansiering. Dessutom kommer ytterligare ett projekt att inbjuda deltagare från Åland. Avdelningschef Linnéa Johansson deltog i beslutsmötet...
Läs mer om Första slutliga finansieringsbesluten fattade inom Central Baltic-programmet ›

11.8.2015 - Besök på Åland av Islands fiskeri- och jordbruksminister Sigurður Ingi Jóhannsson

Åland gästas den 10 - 12 augusti av Islands fiskeri- och jordbruksminister Sigurður Ingi Jóhannsson. Medföljande är hans fru Ingibjörg Elsa Ingjaldsdóttir och politiska rådgivaren Agust Bjarni...
Läs mer om Besök på Åland av Islands fiskeri- och jordbruksminister Sigurður Ingi Jóhannsson ›

5.6.2015 - Strukturfondsprogrammet 2014-2020

Välkommen till portalen för ansökan av Eruf/ESF EU-bidrag. Innan du fyller i ansökan är det viktigt att du noggrant planerar och funderar och boka gärna in ett möte med våra handläggare för genomgång...
Läs mer om Strukturfondsprogrammet 2014-2020 ›

16.4.2015 - Jordbruksbyrån informerar nr 2

Jordbruksbyrån utkommer med sitt informationsblad inför vårens stödansökningsomgång   I informationsbladet finns information om vårens stödansökan men också matnyttigt om start- och investeringsstöd...
Läs mer om Jordbruksbyrån informerar nr 2 ›

26.1.2015 - Information om miljö- och klimatåtgärder i nya landsbygdsutvecklings- programmet

Information om ersättning för miljö- och klimatvänligt jordbruk (miljöersättning), stöd för ekologisk produktion och kompensationsersättning Landskapsregeringen har sammanställt information om...
Läs mer om Information om miljö- och klimatåtgärder i nya landsbygdsutvecklings- programmet ›

Sidor