Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Nyheter

29.5.2018 - Kommunreformen överlämnas till lagtinget

Landskapsregeringen beslöt att godkänna Lagförslag om reform av kommunstrukturen på Åland och överlämna det till lagtinget. Kontaktperson: Raine KatajamäkiRättssakkunnig Enheten för rättsliga och...
Läs mer om Kommunreformen överlämnas till lagtinget ›

23.5.2018 - Framtiden för flyktingmottagande är ljus

Det första utvecklings- och samordningsmötet för EU-projektet ”En säker hamn” har hållits. Projektet med fokus på mottagande, inkludering och vidarebosättning, av i första hand kvotflyktingar, har nu...
Läs mer om Framtiden för flyktingmottagande är ljus ›

16.5.2018 - Ålands hållbarhetsarbete skapar intresse på EU-nivå

Den 14-15 maj besökte kansliminister Nina Fellman och landskapsregeringens utvecklings- och hållbarhetsstrateg Micke Larsson Bryssel. Syftet med resan var dels att träffa en rad nyckelpersoner och...
Läs mer om Ålands hållbarhetsarbete skapar intresse på EU-nivå ›

13.4.2018 - Självstyrelselagsarbetsgruppens 2018 riktlinjeförslag presenterades

Lantrådet Katrin Sjögren, lagtingsdirektören Susanne Eriksson samt förvaltnings- och utvecklingschefen Dan E Eriksson presenterade rapporten från arbetsgruppen för beredningen av en ny...
Läs mer om Självstyrelselagsarbetsgruppens 2018 riktlinjeförslag presenterades ›

12.4.2018 - Trio utreder kommunindelningar

Landskapsregeringen har idag fattat beslut om att avropa tre kommunindelningsutredningar av Henricson Ab. Utredare är Siv Sandberg, Jan-Erik Enestam och Marcus Henricson. Materialet från...
Läs mer om Trio utreder kommunindelningar ›

7.3.2018 - Åland gott exempel för EU:s hållbarhetsarbete

Vicelantråd Camilla Gunell besöker Bryssel och träffade igår flera företrädare för och sakkunnig i EU-institutionernas arbete med FN:s hållbarhetsmål. Vicelantrådet lyfte Hållbarhetsagendan för Åland...
Läs mer om Åland gott exempel för EU:s hållbarhetsarbete ›

28.2.2018 - Remissversionen till kommunreformslagen är publicerat

Landskapsregeringen har i dag fattat beslut om att skicka Reform av kommunstrukturen på Åland på remiss. Läs om lagförslaget på en annan del av webbplatsen Presentationen från presskonferensen finns...
Läs mer om Remissversionen till kommunreformslagen är publicerat ›

28.2.2018 - Presskonferens om landskapsregeringens information om remissutkastet till kommunreformslag

Onsdag den 28 februari kl. 10.00 kan du följa med landskapsregeringens information om remissutkastet till kommunreformslag via webbsändning. För den som missade direktsändningen går det också att se...
Läs mer om Presskonferens om landskapsregeringens information om remissutkastet till kommunreformslag ›

27.11.2017 - Utvecklings- och hållbarhetsrådet möttes den 17 november på Himmyra gård

Intensivt och innehållsrikt möte för utvecklings- och hållbarhetsrådet den 17 november. På agendan stod bland annat en fokusdiskussion om det sjunde strategiska utvecklingsmålet: hållbara och...
Läs mer om Utvecklings- och hållbarhetsrådet möttes den 17 november på Himmyra gård ›

23.11.2017 - Invånarenkäten gällande gränsjusteringar är utskickad

De rådgivande invånarenkäterna gällande gränsjusteringar i Ängö-Bussö- respektive Nåtö-Järsö-områdena är nu utskickade. Frågeformuläret är riktat till de tillsammanlagt 299 personer som har fyllt 16...
Läs mer om Invånarenkäten gällande gränsjusteringar är utskickad ›

Sidor