Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Nytt färjfäste Jurmo

Vad händer just nu!

Entreprenaden pågår.  Man har färdigställt spont och muddrings arbetena, nästa moment  är betongarbeten med krönbalk.

Om projektet

Med anledning av att fartyg och färjfästen i skärgårdstrafiken är i behov av förnyelse behöver Jurmo färjfäste genomgå en större ombyggnad. 

Syftet med projektet är att få de ålderstigna färjfästena säkra vid lastning och lossning av fartygen. Lasterna som tillåts på vägarna har ökat och färjfästena är idag inte anpassade för den trafik som trafikerar dem. Speciellt vid hög- och lågvatten är risken stor för person- och fordonsskador. Genom att inleda förnyande av färjfästena på linjen skulle dessa risker byggas bort. Färjfästena på linjen Åva – Jurmo byggs av typen pontonfästen, där fartyg och landklaff är kopplade vid lastning och lossning. 

Hamnen på Jurmo trafikeras idag av fartyget M/S Doppingen. M/S Doppingen kommer att byggas om i fören, för att passa till våra standard linfärjfästen. Efter ombyggnaden kommer linjen kunna trafikeras av reservtonnage som är anpassade för den här typen av färjfästen. Till exempel Seglingefärjan.

 

Publicerad 25.1.2022 kl. 11:13
Uppdaterad 2.9.2022 kl. 10:07